Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. „Ignitis grupės“ įmonėse galioja Antikorupcinė politika – įmonių grupės korupcijos prevencijos dokumentas. Ji taikoma rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems partneriams ir suinteresuotoms šalims.

Antikorupcinė politika
 

office

Naujienos korupcijos prevencijos srityje:

„Ignitis grupės“ ir STT hakatono laimėtojų idėjos – nuo virtualiosios realybės žaidimo iki šaligatvių remonto algoritmo (plačiau)

Misija – skaidrumas: hakatono dalyviai ieškos receptų kaip tam panaudoti atvirus duomenis (plačiau)

Dauguma gyventojų nepraneša apie korupciją – kaip tai pakeisti? (plačiau)

„Ignitis grupės“ ir STT hakatono iššūkis: tikisi rasti būdą, kad korupciją atpažintų visi (plačiau)

hack

„Ignitis grupė“, siekdama prisidėti prie skaidresnės ateities kūrimo, drauge su Specialiųjų tyrimų tarnyba surengė antikorupcinės aplinkos kūrimo hakatoną. Hakatonas sutraukė daugiau nei 100 dalyvių. Į 24 komandas susiskirstę dalyviai dvi dienas varžėsi ieškodami inovatyviausių ir efektyviausių būdų, siekiant užtikrinti antikorupcinę aplinką.

Plačiau apie hakatroną
pxl

Atrinkdami darbuotojus į kai kurias pozicijas kreipiamės į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT). Rašytiniai prašymai STT pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. 

Pareigybės, dėl kurių turi būti kreipiamasi į STT, sąrašas.
Trust

Pasitikėjimo linija – tai galimybė anonimiškai ir konfidencialiai pranešti apie „Ignitis grupės“ darbuotojų ar veiklos partnerių teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pasitikėjimo linija kaip pranešimo apie galimus pažeidimus priemonė yra nurodyta „Ignitis grupės“ etikos kodekse, Antikorupcinėje politikoje, Darnumo politikoje, Aplinkos apsaugos politikoje, Lygių galimybių ir įvairovės politikoje.  

Pasitikėjimo linija negali būti naudojama melagingiems kaltinimams pareikšti, taip pat ji nėra skirta komerciniams ar kitiems bendriesiems klausimams.

Visi per Pasitikėjimo liniją gaunami pranešimai nagrinėjami nustatyta tvarka, o apibendrintos ataskaitos apie gautus pranešimus teikiamos tik kaip reikalauja teisės aktai. Įsipareigojame užtikrinti pranešėjų anonimiškumą ir pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešti apie įtariamus pažeidimus galite užpildę šią formą:

Pranešti Pasitikėjimo linijai

Grupės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo standartas

Pasitikėjimo linija gautų pranešimų statistika

Pasitikėjimo linijos statistika 2023 m.

tun

„Ignitis grupė“ siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo ir dorumo standartais, todėl būsime dėkingi jei pranešite apie pastebėtus pažeidimus ar išsakysite įtarimus dėl jų. Konfidencialumą ir pranešėjų apsaugą – garantuojame.

Pranešėjų apsauga
gift

„Ignitis grupė“ savo veiklą vykdo pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo ir sąžiningumo standartais. Mes siekiame kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą.

Vertiname skaidrų, pasitikėjimu, partneryste ir pagarba pagrįstą bendradarbiavimą, tikime, jog geriausia dovana – nuoširdus ačiū ir parodytas dėmesys. Todėl Grupėje atsisakome bet kokių dovanų teikimo veiklos partneriams, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įprasta tarptautinio protokolo praktika.

Raginame savo veiklos partnerius neteikti jokių dovanų mūsų Grupės darbuotojams. Norėdami atsidėkoti mūsų Grupės darbuotojams, kviečiame tai daryti ne materialią vertę turinčiomis dovanomis, o dėmesiu ir geru žodžiu.

Visos gaunamos ar teikiamos dovanos yra registruojamos Grupės dovanų registre.

Quality

„Ignitis grupės“ įmonėse veikia vieninga Antikorupcinės vadybos sistema (AKVS), kuri atitinka tarptautinio sertifikato ISO 370001 reikalavimus. Šiuo metu grupėje veikia šie elementai:
- Dovanų registras ir svetingumo valdymas;
- Privačių interesų deklaracijų registras;
- Interesų konfliktų valdymas (nu(si)šalinimo standartas)  sistema;
- Kandidatų, personalo, veiklos partnerių, sandorių stropusis tikrinimas;
- Pasitikėjimo linija;
- Etikos kodeksas;
- Antikorupcijos mokymai.

2021 m. „Ignitis grupės“ AKVS  buvo oficialiai pripažinta atitinkanti tarptautinio standarto reikalavimamus ir įmonei suteiktas ISO 37001 sertifikatas.