2021 07 29 šaukiamas AB „Ignitis grupė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir patronuojanti bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, valdyba šaukia neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. liepos 29 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku), Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  • dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo;
  • dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

Darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai pateikiami pridedamame pranešime dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, valdyba primygtinai rekomenduoja akcininkams nedalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime tiesiogiai. Vietoje to, akcininkai raginami dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį patronuojančiai bendrovei iš anksto. Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti patronuojančios bendrovės interneto svetainėje: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Atitinkamai patronuojanti bendrovė:

  • prašo apie poreikį dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (arba iki 2021 m. liepos 27 d.) el. paštu [email protected] (siekiant patronuojančiai bendrovei iš anksto pasirūpinti priemonėmis dėl saugių atstumų išlaikymo susirinkimo metu);
  • neleis patronuojančios bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių.
     

Dokumentai:

Pranešimas apie neeilinį akcininkų susirinkimą
Bendrasis balsavimo biuletenis 
Atmintinė dėl balsavimo
 

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
[email protected]

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
[email protected]