2021 10 26 šaukiamas AB „Ignitis grupė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, valdyba, 2021 m. rugsėjo 28 d. gavusi Grupės daugumos akcininkės – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paraišką dėl siūlymo sušaukti neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą naujos kadencijos stebėtojų tarybai išrinkti, šaukia neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2021 m. spalio 26 d. (antradienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius.  

Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku). Atvykstantiems į akcininkų susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.  

Susirinkimo darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra: 

  • Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo naujai kadencijai. 

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, Grupė: 

  • prašo informuoti apie norą  dalyvauti  Susirinkime asmeniškai ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš Susirinkimą (arba iki 2021 m. spalio 22 d.) el. paštu [email protected]

  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti Susirinkime tiems akcininkams, kurie neturės asmeninių apsaugos priemonių, arba tiems, dėl kurių sveikatos būklė kyla pagrįstų abejonių; 

  • prašo akcininkų, užuot asmeniškai dalyvavus Susirinkime, balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto jį pateikiant Grupei, nes fizinio dalyvavimo Susirinkime sąlygos gali keistis, atsižvelgiant į teisinių reikalavimų pasikeitimus, susijusius su COVID-19, apie kuriuos Grupės praneš interneto svetainėje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.  

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas

Grupė platesnę informaciją apie atranką į AB „Ignitis grupė“ nepriklausomų stebėtojų tarybos narių pozicijas skelbė 2021 m. birželio 15 d. 

Dokumentai:

Pranešimas apie neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
Bendrasis balsavimo biuletenis