AB „Ignitis gamyba“

AB „Ignitis gamyba“

Įmonės kodas: 302648707
PVM mokėtojo kodas: LT100006256115
Buveinės adresas: Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai
Korespondencijos adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2011 m. liepos 20 d., Juridinių asmenų registras
A/S: LT40 7044 0600 0020 3369
Bankas: AB SEB bankas
Tel. numeris: +370 618 37392
El. paštas: gamyba@ignitis.lt
Įmonės tinklapis: www.ignitisgamyba.lt

Akcininkai:
AB „Ignitis grupė“ – 98.20 %
Smulkieji akcininkai – 1.8 %

Įstatinis kapitalas:
187 920 762,41 Eur

 

„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę.

Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais.

„Ignitis grupėje“ siekiame kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2020 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. Plačiau su korupcijos prevencijos veiklomis bei etikos kodeksu galima susipažinti skiltyje korupcijos prevencija.

Finansiniai rodikliai 2020 metais (mln. Eur):
Pajamos: 174,5 
Veiklos sąnaudos: 123,9 
Koreguota EBITDA: 70,9 
Grynasis pelnas: 41,8  
Turtas: 689,9
Investicijos: 2,2 
Įsipareigojimai: 272,4

Darbuotojų skaičius:
359 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Rimgaudas Kalvaitis
Rimgaudas Kalvaitis
Rimgaudas Kalvaitis
Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius


Rimgaudas Kalvaitis
Rimgaudas Kalvaitis
Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

Darius Kucinas
Darius Kucinas
Darius Kucinas
Valdybos narys, gamybos direktorius


Andrius Valivonis
Andrius Valivonis
Valdybos narys,
finansų ir administravimo direktorius
Živilė Skibarkienė
Živilė Skibarkienė
Stebėtojų tarybos narė
AB „Ignitis grupė“ valdybos narė ir organizacinio vystymo tarnybos direktorė

Dominykas Tučkus
Dominykas Tučkus
Stebėtojų tarybos narys
AB „Ignitis grupė“ valdybos narys ir infrastruktūros ir plėtros direktorius
Edvardas Jatautas
Edvardas Jatautas
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
UAB „Profectus novus“ savininkas ir valdybos pirmininkas;
Addendum Group Inc. įkūrėjas ir prezidentas;
UAB „Addendum Solutions“ įkūrėjas ir valdybos narys;
Lithuanian American Business Association in Los Angeles valdybos narys;
SIA Addendum LV įkūrėjas ir valdybos narys;
OU Addendum EE įkūrėjas ir valdybos narys

Darbo užmokestis

2021 m. atlygis
I ketvirčio atlygis

2020 m. atlygis
I ketvičio atlygis
II ketvičio atlygis
III ketviričio atlygis
IV ketvičio atlygis

Susipažinti su „Ignitis grupė“ įmonių grupėje galiojančia Atlygio politika ir informacija apie kintamos atlygio dalies rodiklius galite paspaudę šią nuorodą