„Ignitis grupės“ akcijos

Investavimo galimybė kiekvienam

„Ignitis grupės“ įstatinis kapitalas yra 1 659 mln. Eur, kuris padalytas į 74 283 757 paprastąsias vardines akcijas (vienos akcijos nominali vertė – 22,33 Eur). Kiekviena akcija suteikia teisę į vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime ir vienodo dydžio dividendus.

73,08 proc. „Ignitis grupės“ akcijų valdo Lietuvos Respublikos teises įgyvendinanti Finansų ministerija. Likę 26,92 proc. akcijų priklauso instituciniams ir privatiems investuotojams.

„Ignitis grupės“ akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje, o tarptautiniais depozitoriumo pakvitavimais – Londono vertybinių popierių biržoje.

Prekyba „Ignitis grupės“ akcijomis

Nasdaq

Nasdaq Vilnius

Prekyba pagrindiniame sąraše
Simbolis: IGN1L
ISIN LT0000115768
.

Prekybos informacija

LSE

Londono vertybinių popierių birža

Prekyba pagrindiniame sąraše
Simbolis: IGNL
ISIN: GDRs Reg S: US66981G2075;
GDRs Rule 144A: US66981G1085

Prekybos informacija

Akcininkų susirinkimai

Pateikiame pranešimus apie šaukiamus visuotinius akcininkų susirinkimus, įskaitant visą būtiną susijusią informaciją, susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedus bei visuotinių akcininkų susirinkimų priimtus sprendimus.

Susirinkimų darbotvarkės ir rezultatai

Dividendai

Augančią grąžą akcininkams numato 2020 m. rugsėjo 4 d. įsigaliojusi nauja „Ignitis grupės“ dividendų politika. Pateikiame politiką ir dividendų išmokėjimo statistiką:

Informacija apie dividendus

Informacija apie duomenų tvarkymą