Akcininkai

73,08 proc. „Ignitis grupės“ akcijų valdo Lietuvos Respublikos teises įgyvendinanti Finansų ministerija. Likę 26,92 proc. akcijų priklauso smulkiesiems investuotojams.

Akcininko rašte dėl valstybės lūkesčių nurodoma, kad „Ignitis grupės“ veiklos kryptys turi būti susijusios su tvaria ir socialiai atsakinga plėtra, toliau kuriant modernią, tarptautinę, konkurencingą energetikos įmonių grupę. Akcininkė tikisi nuoseklaus ir kryptingo Grupės augimo modernizuojant energetinę infrastruktūrą ir vystant naujosios energetikos kompetencijas.

Remdamasi išsakytais lūkesčiais, „Ignitis grupė“ vykdydama savo veiklą siekia:

  • Užtikrinti patikimą ir lanksčią Lietuvos energetikos sistemą ir jos vystymą, prisidedant prie pokyčių energetikos sektoriuje įgyvendinimo Lietuvoje ir regione.
  • Plėsti žaliąją gamybą, prisidedant prie Lietuvos ir regioninių įsipareigojimų didinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtis.
  • Vystyti inovatyvius sprendimus ir aktyviai ieškoti naujų pelningos veiklos plėtros galimybių.
  • Užtikrinti tvarią Grupės veiklos plėtrą.

 

Akcininko laiškas   Finansų ministerija   „Ignitis grupės“ strategija