Likęs laikas klimato atšilimą apriboti iki 1,5 °C World 0M. 0D. 00:00:00 Atsakingas energijos vartojimas ir taupymas mažina į aplinką išmetamo CO2 kiekį. Energija iš atsinaujinančių šaltinių – švarus ir klimato kaitą lėtinantis pasirinkimas. Pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas padeda taupyti išteklius ir nešvaistyti energijos.