ESO padeda savivaldybėms įvertinti elektromobilių įkrovimo stotelių vietas

2021 m. gegužės 20 d.
ESO padeda savivaldybėms įvertinti elektromobilių įkrovimo stotelių vietas

Siekiant mažinti transporto sektoriaus poveikį klimato kaitai ir aplinkos oro taršai, visos šešiasdešimt Lietuvos savivaldybių turi parengti savo teritorijoje per artimiausią dešimtmetį numatomų įrengti elektromobilių įkrovimo prieigų planus. Šie projektai rengiami konsultuojantis su skirstomųjų tinklų operatoriumi, prie kurio valdomų tinklų ir bus prijungiamos įkrovimo stotelės. Skatindama sklandų planų parengimą bei suderinimą bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) savivaldybėms parengė individualizuotus transformatorinių pastočių žemėlapius, kurių dėka, atsižvelgiant į tinklo pajėgumus, bus galima patogiau įvertinti galimas elektromobilių įkrovimo stotelių vietas.

Bendrovės parengtuose žemėlapiuose yra nurodomos kiekvienos savivaldybės teritorijoje esančių elektros skirstomojo tinklo transformatorinių pastočių vietos, nuo kurių gali būti vykdomas elektromobilių įkrovimo stotelių prijungimas, bei laisva leistinoji prijungimo galia. Žemėlapis ir pastočių sąrašas yra pateikiami kaip rekomendacinio pobūdžio, tai – papildoma informacija savivaldybėms elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo vietų planams rengti.

Konkrečios prieigų vietos bus derinamos tarp vietos savivaldos atstovų, ESO tik pataria, kuriose vietovėse tokių stotelių įrengimas būtų ekonomiškesnis ir pačioms savivaldybėms. Esant laisvos galios – stotelės neapkrautų ten esančio skirstomojo tinklo ir nebūtų ar būtų minimalus poreikis rekonstrukcijoms. Tai daroma siekiant rasti visoms pusėms racionaliausią bei ekonomiškiausią sprendimą. Parengus minėtus planus, bendrovė taip pat pateiks rekomendacijas dėl konkrečios įrengimo vietos, preliminarias elektros įvado įrengimo kainas bei kitą aktualią informaciją.

„Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros planai artimiausiam dešimtmečiui yra išties ambicingi – numatomas elektromobilių skaičiaus augimas, atitinkamai ir poreikis jų įkrovimo prieigoms. ESO yra pasirengusi artimai bendradarbiauti siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus, pritaikant bendrovės valdomą skirstomąjį elektros tinklą šių dienų bei ateities poreikiams – kuriant bei nuosekliai plėtojant viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Lietuvoje,“ – sako ESO Tinklų plėtros vadovas Ovidijus Martinonis.

Pagal Alternatyviųjų degalų įstatymą planuojama, kad elektriniu arba įkraunamu hibridiniu varikliu varomų automobilių šalies keliuose turėtų atsirasti apie 240 tūkst., kai dabar tokių registruota apie 5 tūkst. Tuo tarpu vietoje šiuo metu esamų apie 320 – turi atsirasti 6 tūkst. viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų, esančių savivaldybių ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prižiūrimuose keliuose.

Šiuo klausimu projekto įgyvendinimo tikslai buvo aptarti kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija. Pagal šiemet įsigaliojusius teisės aktus, savivaldybės, suderinusios su Susisiekimo ministerija, parengia arba atnaujina savo teritorijoje esančiuose vietinės reikšmės keliuose iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planus. Šie atnaujinami ne rečiau kaip kas trejus metus ir skelbiami viešai.