ESO pradeda registruoti elektros tinklų ir skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonas

2021 m. birželio 29 d.
ESO pradeda registruoti elektros tinklų ir skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonas
  • Visi šalies infrastruktūros valdytojai privalo suregistruoti jų tinklo apsaugai taikomas apsaugos zonas
  • Suregistravus apsaugos zonas, žemės sklypo ir pastato savininkas, bei žemės sklypo naudotojas, matys į kokias apsaugos zonas patenka jam priklausantis ar naudojamas nekilnojamas turtas
  • Gyventojams atskirai daryti nieko nereikės, o pokytis padės išvengti nelaimių ar tinklo pažeidimo
  • Bendrovė informuos kiekvieną žemės sklypo ir pastato savininką, bei žemės sklypo naudotoją, jeigu jo turtas patenka į nustatytos apsaugos zonos ribas

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas įpareigoja visus šalies inžinerinės infrastruktūros valdytojus, tarp jų ir bendrovę „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), iki 2022 m. gruodžio 31 d. nustatyti jų eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugai taikomas apsaugos zonas. Įgyvendinus įstatymo nuostatas, kiekvienas savininkas ar naudotojas bus informuotas, jei į nustatytas apsaugos zonas patenka jam priklausantis nekilnojamas turtas.

Numatyta, kad visi infrastruktūros valdytojai privalo suregistruoti jų tinklo apsaugai taikomas zonas. Iš viso Lietuvoje yra daugiau nei 60 skirtingų infrastruktūros valdytojų. Tai – elektros, dujų, šilumos, vandens, telekomunikacijų tinklų operatoriai, taip pat geležinkelių, kelių ir kitos svarbios infrastruktūros valdytojai.

Svarbu pabrėžti, kad šiuo metu asmenims, kurių žemės sklypuose ESO registruos apsaugos zonas, daryti nieko nereikia, nes šis procesas nereikalaus jokių papildomų veiksmų iš savininkų pusės. Visus reikiamus veiksmus atliks ESO. Iki 2023 m. žemės sklypų, patekusių į nustatytas teritorijas, registruose bus padaryta žyma apie elektros ar dujų apsaugos zonas, o per dvejus metus nuo šios žymos padarymo, bus įregistruojamas apsaugos zonos plotas.

Iš viso iki 2022 m. pabaigos bendrovė planuoja 165 tūkst. žemės sklypų registrų įrašuose padaryti žymas apie eksploatuojamų tinklų apsaugai nustatytas teritorijas. Iki 2021 m. pabaigos 78 tūkst., o 2022 m. – likusiems sklypams. Apsaugos zonų registravimas svarbus žemės sklypų savininkams, valstybinės ar savivaldybinės žemės patikėtiniams, žemės sklypų nuomininkams bei į apsaugos zonas patenkančių pastatų savininkams ar patikėtiniams. ESO informuos tik tuos asmenis, kurių žemės sklypuose bus įregistruotos apsaugos zonos.

ESO apsaugos zonas registruos pagal Energetikos ministerijos tvirtinamus planus, kurie bus viešinami bendrovės ir savivaldybių internetinėse svetainėse bei nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje. Per 15 d. d. nuo plano patvirtinimo dienos žemės sklypų savininkai ir kiti įstatyme nurodyti asmenys gaus informacinį pranešimą, kuriame bus pateikta informacija apie nustatytas elektros ar skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonas, taip pat nuoroda kur bus galima susipažinti su patvirtintu planu bei nustatytomis apsaugos zonomis.

Kas yra apsaugos zona?

Apsaugos zona – tai greta elektros tinklų ar skirstomųjų dujotiekių esanti teritorija, skirta užtikrinti tinkamą jų apsaugą bei saugų eksploatavimą, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Dažnai žemės sklypuose vykdant ūkinę ar kitą veiklą tinkamai neįvertinama, kad sklype inžinerinių tinklų apsaugai yra taikoma apsaugos zona, kurioje turi būti laikomasi specialių žemės naudojimo sąlygų. Įgyvendinus pokyčius žemės naudotojai bus papildomai informuojami apie dujų ir elektros tinklų apsaugos zonas ir tokiu būdu išvengiama situacijų, kai atliekant darbus pažeidžiamas tinklas ir vartotojams nutraukiamas energijos tiekimas.

Apsaugos zonų įregistravimas viešame registre padės sumažinti nelaimių ar tinklo pažeidimo riziką. Nesaugiai vykdant veiksmus šalia energetikos įrenginių per 2020 metus daugiau kaip 130 tūkst. vartotojų buvo laikinai nutrauktas ar sutrikdytas elektros ar dujų tiekimas. Daugiausia atvejų susiję su vykdomais žemės kasimo, grunto lyginimo, statybos darbais, miškų ir pavienių medžių pjovimo darbais, antžeminių tinklų pažeidimas transporto priemonėmis ir kitais mechanizmais.

Svarbu žinoti, kad prieš pradedant žemės kasimo, statybos, medžių pjovimo, želdinių genėjimo darbus ir kitus veiksmus šalia energetikos įrenginių, privaloma planuojamus atlikti darbus suderinti su bendrovės atstovais.

Daugiau informacijos apie apsaugos zonas ir jose taikomus apribojimus galima rasti bendrovės svetainėje arba nemokamu telefonu 1852.