Finansavimo strategija

„Ignitis grupės“ finansavimo strategijos tikslas yra užtikrinti grupės įmonių finansavimo ir piniginių išteklių saugumą, valdant piniginius išteklius ir finansinius įsipareigojimus taip, jog būtų užtikrintas esamos grupės veiklos tęstinumas, sudarant galimybes jos plėtrai.

Grupės ilgalaikio finansavimo portfelis susideda iš skolos vertybinių popierių bei ilgalaikių paskolų iš komercinių ir investicinių bankų. Trumpalaikiam veiklos likvidumui užtikrinti grupė naudoja kredito linijas.

Grupė finansavimo sandorius sudaro tik su patikimomis finansinės institucijomis, turinčiomis ne mažesnį nei A- skolinimo užsienio valiuta kredito reitingą (pagal Standard & Poor's arba kitų tarptautinių reitingo agentūrų atitikmenį). Viena iš tokių institucijų, Europos investicijų bankas (EIB), yra suteikęs 190 mln. EUR paskolą kogeneracinės jėgainės Vilniuje statyboms finansuoti.