Finansinė parama

Mums svarbūs darnūs ir ilgalaikiai santykiai su Suinteresuotomis šalimis. Vienas iš būdų tiksliai atsiliepti į jų poreikius – finansinės paramos teikimas.  

 

Siekiant reglamentuoti atvejus, kada ir kokiu būdu Grupėje gali būti neatlygintinai skiriama parama, Grupėje yra nustatyti vieningi Paramos teikimo kriterijai, kurie apibrėžiami Grupės paramos skyrimo politikoje

Sužinokite apie galimybę gauti finansinę paramą bendruomenių projektams ir iniciatyvoms, aukštosioms mokykloms.