Žmonių gerovė, įvairovė ir įtrauktis

Esame skirtingi, todėl – stiprūs. Siekiame sukurti darbuotojams palankią aplinką, kurioje pasireikštų geriausi kiekvieno asmens gebėjimai. 

Lytis

Lytis

Darbuotojai pagal lytį (2022 m.)

Amzius

Amžius

Darbuotojai pagal amžiaus grupes (2022 m.)

Negalia

Negalia

Darbuotojai, kuriems nustatytas ribotas darbingumas (2022 m.)

Grupės politika ir strategija

Net keletas svarbių Grupės dokumentų nubrėžia kryptį, kokią kultūrą kuriame ir kokių principų laikomės. Šis aiškumas padeda išlikti teisingame kelyje. 

 

Plačiau

Tikslai ir rodikliai

Savo keliamus tikslus stropiai matuojame, stebime organizacijos dinamiką, o tai leidžia pasiūlyti priemones, kurios veikia geriausiai. 


 

Plačiau

Pagrindinės veiklos

Kviečiame susipažinti su veiklomis, kurias laikome svarbiausiomis siekiant lyčių lygybės, didinant įvairovę ir įtrauktį, kuriant darbuotojų gerovę.

 

Plačiau

Įvertinimai

Savo darbais siekiame darbuotojams sukurti palaikančią aplinką. Džiugu, kad būdai, kaip tai darome, ir rezultatai, kurių pasiekiame, yra pripažįstami ir įvertinami.

 

Plačiau

2022 m. veiklos apžvalga

Kaip Ignitis grupė siekė žmonių gerovės, įvairovės ir įtraukties 2022 m.? Kokių veiksmų ėmėsi ir kokius rezultatus pasiekė? Kviečiame susipažinti su metų apžvalga.

2022 m. apžvalga

Džiaugiuosi, kad emocinės gerovės tema mūsų įmonėje yra itin aktuali, kad ieškoma būdų mažinti su ja susijusią stigmą. Vis plačiau diskutuojame apie tai, kokie visi esame skirtingi ir tuo pačiu vertingi. O visų labiausiai žavi šios komandos žmonių aistra ir įsitraukimas – jis užburia ir tuo pačiu skatina prisidėti, susimąstyti, domėtis.

Ilona Grupės projektų portfelio ir projektų valdymo vadovė, gerovės mentorė

Labai vertinu Grupės gerovės, įvairovės, įtraukties veiklas. O ypač vertinga, kad kiekvienas gali pasirinkti, kuriose skirtingose veiklose (o jų tikrai netrūksta!) dalyvauti ir taip prisidėti prie darbuotojų gerovės kūrimo.

Rūta Grupės atitikties ir verslo rizikos valdymo vadovė

Kartais taip normalizuoju Grupės kasdienes gerovės, įvairovės, įtraukties veiklas ir iniciatyvas, kad tik akimirkai sustojęs ir susimąstęs suprantu, kiek iš tiesų daug jau yra nuveikta siekiant, kad kiekvienas, būdamas organizacijoje, jaustųsi vertingas ir vertinamas. Žaviuosi, kokie aukšti siekiai yra keliami ateičiai, tad panašu, jog čia dar tikrai nesustosime.

Lukas Teisininkas

woman