Ignitis Eesti OÜ

Ignitis Eesti OÜ

Įmonės kodas: 12433862
PVM mokėtojo kodas: EE951010220275717228
Buveinės adresas: Narva mnt 5 10117 Talinas, Estija
Korespondencijos adresas: Narva mnt 5 10117 Talinas, Estija
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. kovo 6 d., Estijos registrų centro Juridinių asmenų registras
A/S: EE26 3300 3321 6422 0009
Bankas: AS SEB Pank
Tel. numeris: +372 622 5366
El. paštas: info@ignitis.ee
Įmonės tinklapis:  www.ignitis.lt/ee/ari  

Akcininkai:
UAB „Ignitis“ – 100%

Įstatinis kapitalas:
35, 000  Eur

„Ignitis Eesti“ rūpinasi elektros energijos tiekimu Estijoje. Įmonė yra UAB „Ignitis“ dalis.

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2020 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

Finansiniai rodikliai 2020 metais (mln. Eur):
Pajamos: 1,1 
Veiklos sąnaudos: 1,1 
Koreguota EBITDA: -0,0 
Grynasis pelnas: 0,0 
Investicijos: - 
Turtas: 0,1 
Įsipareigojimai: 0,1 

Darbuotojų skaičius:
0 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Haroldas Nausėda
Haroldas Nausėda
Valdybos narys
UAB „Ignitis“ verslo ir klientų plėtros tarnybos direktorius