„Ignitis grupė“ skelbia atranką į tris nepriklausomų audito komiteto narių pozicijas

2021 m. liepos 05 d.
„Ignitis grupė“ skelbia atranką į tris nepriklausomų audito komiteto narių pozicijas

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ skelbia atranką į nepriklausomų audito komiteto narių pozicijas. Atrinkti kandidatai, sprendimą dėl jų išrinkimo priėmus „Ignitis grupės“ visuotiniam akcininkų susirinkimui, užims šias pareigas pasibaigus šiuo metu veikiančio komiteto kadencijai 2021 m. spalio 12 d.

„Ignitis grupės“ audito komitetą iš viso sudarys penki nariai: 3 nepriklausomi nariai ir 2 nariai, kurių kandidatūras pateiks bendrovės stebėtojų taryba. Audito komiteto kadencijos laikotarpis yra ketveri metai. 2021 m. liepos 2 d. 73,08 proc. bendrovės akcijų valdanti Finansų ministerija pakeitė „Ignitis grupės“ korporatyvinio valdymo gairių apraše numatytą audito komiteto sudarymo tvarką.

Skelbimą apie vykdomą atranką į nepriklausomų audito komiteto narių pozicijas, kuriame galima susipažinti su visais kandidatams keliamais reikalavimais, galite rasti čia. Kandidatams bus keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai.

Kandidatų atranką vykdys „Ignitis grupė“ bei vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra „J. Friisberg and Partners“.