Informacija apie teismo sprendimą perleisti „Ignitis gamybos“ akcijas „Ignitis grupei“

2021 m. balandžio 30 d.
Ignitis

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2021 m. balandžio 30 d. civilinėje byloje Nr. e2YT-1756-1134/2021 dėl dalies bendrovės „Ignitis gamyba“ akcijų nuosavybės perėjimo bendrovei „Ignitis grupė“ priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė:

Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad akcinė bendrovė „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, atliko mokėjimą akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, akcijų nepardavusiems akcininkams, deponuojant 7 500 000 EUR į akcinės bendrovės SEB banko, juridinio asmens kodas 112021238, depozitinę sąskaitą Nr. LT987044090100757616.

Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tam, kad akcinė bendrovė SEB bankas galėtų atlikti mokėjimus į akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcininkų, privalomai nepardavusių akcijų akcinei bendrovei „Ignitis grupė“, sąskaitas.

Pripažinti pareiškėjos akcinės bendrovės „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, nuosavybės teisę į 11 113 442 vienetų akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų, neperduotų akcinei bendrovei „Ignitis grupė“.

Įpareigoti vertybinių popierių tvarkytoją akcinę bendrovę AB SEB banką, juridinio asmens kodas 112021238, ir kitus galimus AB „Ignitis gamyba“ akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, akcininkų vertybinių popierių sąskaitose apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcinei bendrovei „Ignitis grupė“, juridinio asmens kodas 301844044, šį reikalavimą vykdant per akcinę bendrovę AB Nasdaq Vilnius, juridinio asmens kodas 110057488 ir Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą, juridinio asmens kodas 304602060. 

Leisti teismo sprendimą vykdyti skubiai.

Teismo sprendimą akcinės bendrovės „Ignitis gamyba“ akcininkams, privalomai nepardavusiems akcijų, ir jų teisių perėmėjams įteikti viešo paskelbimo būdu.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Su teismo sprendimu galima susipažinti interneto svetainėje www.teismai.lt viešai įteikiamų procesinių dokumentų skiltyje (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) arba Vilniaus miesto apylinkės teisme.

Primintina, kad teismas kiek anksčiau išskyrė Bendrovės pareiškimą į dvi atskiras bylas – bylą, kurioje suinteresuoti asmenys – „Ignitis gamybos“ akcininkai yra mirę, ir bylą, kurioje suinteresuotais asmenimis yra visi kiti likę „Ignitis gamybos“ akcininkai. Priimtas teismo sprendimas yra susijęs tik su „Ignitis gamybos“ akcijomis, kurių savininkai nebuvo nustatyti, kaip mirę. Asmenų, dėl kurių akcijų priimtas teismo sprendimo, pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus galima patikrinti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt teismų pranešimų skiltyje  https://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/