Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti 2021 metais

Kviečiame bendruomenes, kurių artimoje aplinkoje veikia arba yra vystomi „Ignitis grupės“ atsinaujinančių išteklių pajėgumai (vėjo, saulės parkai), teikti paraiškas gauti finansinei paramai bendruomenėms svarbiems projektams ir iniciatyvoms.

Paraiškos priimamos nuo: 2021 liepos 1 d.

Paraiškų teikimo laikotarpio pabaiga nėra numatoma.

Surinktas paraiškas 2021 metais numatoma vertinti dviem etapais, iki tol surinktų paraiškų vertinimą pradedant:

a) 2021 m. rugsėjo 1 d.

b) 2021 m. lapkričio 1 d.

Siekdami gauti paramą pateikite:

  • Užpildytą paramos gavimo paraišką (parsiųsti);
  • Išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą;
  • Pareiškėjo įstatus, nuostatus ar kitus analogiškus dokumentus, patvirtinančius, kad Pareiškėjas pagal savo įstatus (nuostatus) ar kitus analogiškus dokumentus gali užsiimti ta veikla, kuriai pradėti ir (ar) vykdyti, ir (ar) plėtoti prašoma Paramos;
  • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą;
  • Pareiškėjo pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kad Pareiškėjas nėra padaręs LPĮ 91 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodytų pažeidimų (pagal Taisyklių Priedo Nr. 2 formą) (parsisiųsti);
  • Pareiškėjo pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kad tam tikri su Pareiškėju susiję asmenys atitinka LPĮ 91 straipsnio 7 dalyje nustatytą ribojimą (pagal Taisyklių Priedo Nr. 3 formą) (parsisiųsti);
  • Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos ar kitos administruojančios institucijos pažymą iš Valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registro;
  • Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pažymą iš Valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registro apie bendrą per atitinkamus finansinius metus ir per praėjusius 2 (dvejus) finansinius metus suteiktos de minimis pagalbos sumą bei pasirašytą deklaraciją dėl sąsajų su kitais ūkio subjektais (pagal šių Taisyklių Priedo Nr. 5 formą) (parsisiųsti).

Dokumentus prašome pateikti:

El. paštu: bendruomenes@ignitis.lt
Arba registruotu paštu: UAB „Ignitis renewables“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva