ATITIKTIES EKSPERTAS (-Ė) (TERMINUOTA SUTARTIS)

Ignitis
Vilnius
Teisė
Vyresnysis specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-10-31

Ar norite tapti įmonės „Ignitis“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie aktyvios, draugiškos, stiprios komandos ir padėtų mums rūpintis veiklos atitikties užtikrinimu. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • užtikrinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos energetikos sektoriui taikomų reguliacinių normų atitikties įgyvendinimo principus Bendrovėje bei koordinuoti metodinę pagalbą dukterinių įmonių darbuotojams;
 • užtikrinti Bendrovės atitikties vidaus teisės aktų savalaikį parengimą, atnaujinimą, įgyvendinimą bei priežiūrą;
 • vystyti gerųjų atitikties valdymo praktikų taikymą Bendrovėje ir jos dukterinėse įmonėse;
 • nepriklausomai vertinti Bendrovės veiklos atitikties esamas ir potencialias rizikas, teikti išvadas dėl rizikų valdymo priemonių;
 • stebėti ir analizuoti energetikos sektorių reglamentuojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • formuoti ir įgyvendinti atitikties mokymų programą Bendrovės bei jos dukterinių įmonių darbuotojams.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės/ekonomikos/finansų srityje;
 • Turite ne mažiau kaip 3 metų patirtį atitikties ar teisės srityse (patirtis energetikos srityje- didelis privalumas);
 • Turite patirties teikiant teisines arba atitikties išvadas bei konsultacijas;
 • Esate pažystamas (-a) su energetikos, finansų, didmeninės energijos prekybos, asmens duomenų, konkurencijos sritis reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • Turite gerus proaktyvaus verslo atitikties rizikų  identifikavimo ir vertinimo įgūdžius;
 • Turite bendradarbiavimo su priežiūros institucijomis patirties;
 • Turite labai gerus anglų kalbos įgūdžius (raštu ir žodžiu);
 • Gebate analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Esate įgudęs (-usi) MS Office pagrindinių programų vartotojas.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Savo turimomis žiniomis ir patirtimi prisidėsite prie ilgalaikių valstybei svarbių energetikos projektų kūrimo;
 • Turėsite galimybę su profesionalia komanda imtis unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 • Turėsite galimybę naudoti naujausias technologijas;
 • Galėsite ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir pats (-i) imtis pokyčių, taip prisidėdamas (-a) prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 3046 iki 4386 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis“ –  didžiausias elektros energijos ir dujų tiekėjas Lietuvoje, šią veiklą vykdantis jau ir Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. Čia sprendžiami visi su energetika susiję uždaviniai, keliami tiek gyventojų, tiek verslo klientų. Bendrovė siūlo efektyvaus energijos vartojimo ir šildymo, energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių sprendimus, plečia elektromobilių infrastruktūrą, teikia kitas energetikos paslaugas.

www.ignitis.lt

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.