RYŠIŲ SU INVESTUOTOJAIS PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)

Ignitis group
Vilnius
Finansai
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-12-15

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupė“ dalimi?

Po 2020 metų rudenį įvykdyto IPO, „Ignitis grupė“ tapo didžiausiu emitentu Baltijos šalyse, kurio rinkos kapitalizacija siekia 1,6 mlrd. eurų. Grupės vertybiniais popieriais prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ ir Londono vertybinių popierių biržoje, o akcininkais yra tiek didžiausi pasauliniai investiciniai fondai, tiek ir Baltijos regiono mažmeniniai investuotojai. Tuo pačiu „Ignitis grupė“ yra sekama didžiausių investicinių bankų, tokių kaip J.P. Morgan, Morgan Stanley, nepriklausomų analitikų.  

„Ignitis grupė“ taip pat yra išplatinusi tris obligacijų, iš kurių dvi yra žaliosios, emisijas. Bendra nominali išplatintų obligacijų vertė siekia 900 mln. eurų. Obligacijomis prekiaujama Nasdaq Vilnius ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržose. 

Aktyviai vykdant kapitalo rinkų projektus, „Ignitis grupė“ plečia ryšių su investuotojais komandą, kurios pagrindines funkcijas sudaro ryšių palaikymas su esamais, potencialiais investuotojais ir kitomis susijusiomis šalimis, rinkų analitikų vertinimų analizė bei bendradarbiavimas, gerųjų kapitalo rinkų praktikų atliepimas, rengiant viešai publikuojamą informaciją, bei keliamų emitentams reikalavimų užtikrinimas. 

Nuolatinis tobulėjimas, neįprastų situacijų valdymas, kapitalo rinkų praktikų formavimas bei rezultatas atsispindintis vertybinių popierių kainoje. Jei visa tai Jums svarbu, kviečiame prisijungti bei didžiausio emitento Baltijos šalyse komandos.  

Jūsų pagrindinės užduotys bus: 

 • Nuolatinio profesionalaus kontakto su investuotojais palaikymas, investuotojų bazės formavimas; 
 • Bendradarbiavimas su rinkos analitikais, jų ataskaitų peržiūros, informacijos jiems rinkimas ir teikimas; 
 • Metinių ir tarpinių pranešimų rengimas, peržiūra ir derinimas su atsakingais asmenimis; 
 • Informacijos rezultatų pristatymams, non-deal roadshow ir kitiems renginiams investuotojams rengimas ir organizavimas bei pagalba aukščiausio lygio vadovams pasirengiant jiems; 
 • Aktualių pranešimų apie esminius įvykius rengimas ir kitų peržiūra, užtikrinant emitentams keliamus reikalavimus ir gerąsias informacijos atskleidimo praktikas; 
 • Bendravimas su Nasdaq Vilnius, Londono ir Liuksemburgo vertybinių popierių biržų atstovais, informacijos teikimas jiems bei jų siunčiamos informacijos sklaida įmonėje; 
 • Ryšių su investuotojais gerųjų praktikų diegimas; 
 • Vidinių klientų konsultavimas biržų reikalavimų klausimais; 
 • Įsitraukimas į kapitalo rinkų projektus. 

Tikimės, kad Jūs:

 • Esate įgijęs aukštąjį išsilavinimą (finansų, ekonomikos, verslo administravimo, matematikos ar kitose susijusiose srityse); 
 • Turite ne mažesnę nei 3-5 metų patirtį dirbant ryšių su investuotojais, investicinės bankininkystės, finansinio modeliavimo ir verslo vertinimo arba kitose su investicijomis susijusiose srityse; 
 • Turite puikius finansinio modeliavimo bei verslo vertinimo įgūdžius; 
 • Gebate interpretuoti ir aiškiai komunikuoti finansinius rezultatus lietuvių ir anglų kalbomis; 
 • Išmanote listinguojamoms bendrovėms taikomus reikalavimus (Lietuvos banko, Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržų, MAR ir kt.) (privalumas); 
 • Turite įgijęs CFA sertifikatą (privalumas); 
 • Laisvai komunikuojate lietuvių ir verslo anglų kalba; 
 • Turite puikius analitinio mąstymo, informacijos sisteminimo, apibendrinimo ir jos pristatymo įgūdžius; 
 • Gerai planuojate ir valdote ne tik savo, bet ir kitų komandų veiklas projektų apimtyje, sklandžiai komunikuojate, gebate išlikti ramus ir veikti kritinėse situacijose; 
 • Esate orientuotas į rezultatą, bendradarbiaujantis, iniciatyvus bei lengvai prisitaikantys prie pokyčių;  
 • Mokate dirbti matricinėje organizacijos struktūroje ir joje koordinuoti projektus. 

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsite laisvę imtis pokyčių ir galimybę prisidėti prie tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklos;
 • Kartu su profesionalia komanda imsitės unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 • Ne tik matysite, kaip gimsta inovacijos, bet ir imsitės pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdami prie valstybei svarbių energetikos projektų;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 3046 iki 4386 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse, kurianti energetiškai sumanų pasaulį.

Didelis dėmesys čia skiriamas žaliosios energetikos plėtrai – siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tarptautinėje rinkoje.

Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto, teikia kitas energetikos paslaugas gyventojams ir verslui. Jos veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Prancūziją, Izraelį.

www.ignitisgrupe.lt

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.