TEISININKAS (-Ė) KORPORATYVINĖ TEISĖ

Ignitis grupės paslaugų centras
Vilnius
Teisė
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-01-25

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupės paslaugų centras“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie Korporatyvinės teisės komandos ir padėtų mums rūpintis bei glaudžiai bendradarbiauti su Žmonių ir kultūros funkcija. Jau eilę metų esame pripažįstami viena geriausiai valdomų įmonių grupių Lietuvoje. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Bendradarbiauti su Žmonių ir kultūros funkcijos kolegomis, būti jų teisės partneriu;
 • Rengti įmonių valdymo ir priežiūros organų sprendimų projektus, susijusius su įmonių valdymo ir (ar) priežiūros organų atranka bei skyrimu bei užtikrinti įmonių grupės valdymo ir priežiūros organų veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos bei įmonių grupės ir atskirų jos įmonių vidaus teisės aktams;
 • Rengti ir derinti vidaus teisės aktus, susijusius su atlygio sistema ir jos įgyvendinimu;
 • Užtikrinti priimamų sprendimų darbo teisės, atlygio sistemos ir jos įgyvendinamųjų teisės aktų, valdymo ar priežiūros organų atrankos ir skyrimo klausimais teisėtumą bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą įmonių grupėje;
 • Teikti konsultacijas darbo teisės klausimais, rengti, derinti vidaus teisės aktus, užtikrinti jų atitikį Darbo kodeksui bei kitiems teisės aktams;
 • Bendradarbiaujant su grupės įmonėmis, rengti ir kitus įmonių grupės lygiu taikomus teisės aktus (politikas, gaires ir kt.) ir koordinuoti jų įgyvendinimą, derinti, rengti įmonėms taikytinus vidaus teisės aktus;
 • Pagal kompetenciją rengti sutartis bei užtikrinti jų nuostatų atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį teisinį išsilavinimą;
 • Turite ne mažiau nei 2 metų teisinio darbo patirties;
 • Turite patirties darbo teisės srityje;
 • Išmanote korporatyvinio valdymo principus (privalumas);
 • Esate orientuotas į bendradarbiavimą, pasižymite proaktyvumu ir noru išspręsti įvairias situacijas;
 • Turite gerus anglų kalbos įgūdžius (žodžiu ir raštu);
 • Turite puikius darbo MS Office programa įgūdžius.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsite galimybę dalyvauti unikalių valstybei svarbių projektų kūrime;
 • Turėsite galimybę susipažinti su tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklomis ir atrasti save vis naujose srityse;
 • Dalyvausite vidinių ir išorinių mokymų programose, mokysitės iš savo srities ekspertų;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinio darbo, lankstaus grafiko galimybes ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2065 iki 2974 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis grupės paslaugų centras“ –  vidinis paslaugų centras, teikiantis IT, viešųjų pirkimų, apskaitos, žmogiškųjų išteklių valdymo, teisinių, komunikacijos ir klientų aptarnavimo paslaugas visoms grupės įmonėms.

www.ignitisgrupe.lt

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.