IT VIDAUS AUDITORIUS (-Ė)

Ignitis group
Vilnius
Informacinės technologijos
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-01-30

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupė“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie Grupės vidaus audito komandos ir prisidėtų prie IT sistemų audito programų kūrimo, valdymo ir atlikimo Grupėje. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Rizikų informacinėse sistemose identifikavimas, informacinių sistemų audito programų kūrimas ir auditų atlikimas Grupės įmonėse;
 • Spragų ir tobulintinų sričių nustatymas bei jų reikšmingumo ir galimo poveikio įmonės veiklai įvertinimas;
 • Praktinių audito rekomendacijų teikimas vadovams;
 • Vidaus audito ataskaitų rengimas ir pristatymas vadovams ir Audito komitetui;
 • Audito rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas - ar pateiktos IT audito rekomendacijos yra įgyvendintos pilnai ir laiku, ar nustatyti pažeidimai ir trūkumai yra pašalinti.

Tikimės, kad Jūs:

 • Esate įgijęs (-usi) aukštąjį universitetinį išsilavinimą (informatikos inžinerijos ar elektronikos ir elektros inžinerijos srityse);
 • Turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį IS valdymo, IT audito, IT saugumo srityse;
 • Gerai išmanote IS bendrųjų kontrolių, taikomųjų programų kontrolių, IS kūrimo kontrolių, rizikos valdymo, procesų veikimo principus;
 • Gerai išmanote ITT valdymo metodikas (ITIL, COBIT);
 • Turite strateginį ir analitinį mąstymą, įžvalgumą, greitai įsisavinate naują informaciją, gebate sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, esate kruopštus (-i) ir atidus (-i) detalėms, turite gerus bendravimo įgūdžius, esate iniciatyvus (-i) ir orientuotas (-a) į rezultatą;
 • Turite puikius darbo Microsoft Office programomis įgūdžius;
 • Puikiai kalbate ir rašote lietuvių bei anglų kalbomis;
 • Informacinių sistemų auditoriaus sertifikatas (angl. – Certified Information System Auditor (CISA) būtų privalumas;
 • Vidaus ir/ar išorės audito darbo patirtis būtų privalumas.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 

 • Galėsite ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir pats (-i) imtis pokyčių, taip prisidėdamas (-a) prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo;
 • Tapsite ilgametę patirtį turinčios, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse komandos dalimi;
 • Turėsite galimybę susipažinti su tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklomis ir atrasti save vis naujose srityse;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinio darbo, lankstaus grafiko galimybes ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2561 iki 4389 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse, kurianti energetiškai sumanų pasaulį. 

Didelis dėmesys čia skiriamas žaliosios energetikos plėtrai – siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tarptautinėje rinkoje.  

Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto, teikia kitas energetikos paslaugas gyventojams ir verslui. Jos veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Prancūziją, Izraelį.  

www.ignitisgrupe.lt 

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.