VEIKLOS IR PROCESŲ VALDYMO VADOVAS (-Ė)

Ignitis
Vilnius
Kita
Vyresnysis specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-02-16

Ar norite tapti įmonės „Ignitis“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie aktyvios, draugiškos, stiprios komandos ir padėtų mums rūpintis veiklos ir procesų valdymu. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Užtikrinti tinkamą veiklos ir rizikų valdymo priemonių sudarymo koordinavimą, naujinimą, rodiklių stebėseną ir konsultavimą;
 • Rengti arba teikti pagalbą rengiant Bendrovės veiklos planų ir veiklos rezultatų prezentacijas ar kitas veiklos stebėsenos ataskaitas;
 • Skatinti ir palaikyti veiklos meistriškumo metodų (Kaizen, Baltos lentos ir kt.) taikymą Bendrovėje;
 • Užtikrinti tinkamą dokumentų valdymo sistemos (“Veiklos Vadovas”) administravimą ir darbuotojų konsultavimą rengiant ir registruojant norminius teisės aktus ir procesus;
 • Užtikrinti Bendrovės procesų žemėlapio tinkamą administravimą bei aktualią redakciją;
 • Vykdyti Bendrovės procesų peržiūras, tobulinimus ir ugdyti darbuotojų procesų braižymo kompetencijas;
 • Užtikrinti Bendrovės kritinių procesų dokumentavimą ir aktualią redakciją.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turite patirties veiklos priemonių planavimo, stebėsenos ar procesų valdymo srityse;
 • Išmanote įmonių vidaus teisės aktus ir procesus bei turite patirties juos rengiant ar tobulinant;
 • Išmanote verslo procesų modeliavimą ir dokumentavimo įrankius (pvz. Bizagi Modeler ar kita);
 • Turite pagrindinius MS Office programų vartotojo įgūdžius;
 • Gebate gerai organizuoti darbą;
 • Turite labai gerus anglų kalbos įgūdžius (raštu ir žodžiu);

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Savo turimomis žiniomis ir patirtimi prisidėsite prie ilgalaikių valstybei svarbių energetikos projektų kūrimo;
 • Turėsite galimybę su profesionalia komanda imtis unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 • Turėsite galimybę naudoti naujausias technologijas;
 • Galėsite ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir pats (-i) imtis pokyčių, taip prisidėdamas (-a) prie energetiškai sumanaus pasaulio kūrimo;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2065 iki 2974 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis“ –  didžiausias elektros energijos ir dujų tiekėjas Lietuvoje, šią veiklą vykdantis jau ir Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. Čia sprendžiami visi su energetika susiję uždaviniai, keliami tiek gyventojų, tiek verslo klientų. Bendrovė siūlo efektyvaus energijos vartojimo ir šildymo, energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių sprendimus, plečia elektromobilių infrastruktūrą, teikia kitas energetikos paslaugas.

www.ignitis.lt

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.