KOKYBĖS VADYBININKAS (-Ė) VERSLO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTE

Ignitis
Vilnius
Klientų aptarnavimas
Netaikoma
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-06-05

Ar norite tapti įmonės „Ignitis“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie aktyvios, draugiškos, stiprios komandos ir padėtų mums rūpintis Verslo Klientų aptarnavimo kokybe. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Vykdyti vidinę Klientų aptarnavimo ir kokybės kontrolę, vertinimus;
 • Inicijuoti, koordinuoti bei įgyvendinti aptarnavimo kokybės ir veiklos procesų tobulinimo bei efektyvumo gerinimo planus. Analizuoti ir sisteminti informaciją, kokiais klausimais kreipiasi Klientai, teikti įžvalgas ir pasiūlymus dėl procesų tobulinimo;
 • Rengti metodinę mokymų medžiagą, susijusią su kokybišku Klientų aptarnavimu, vesti mokymus, atlikti žinių patikrinimus, teikti apibendrinimus ir įžvalgas;
 • Kokybiško Klientų aptarnavimo kreipinių, skundų nagrinėjimo koordinavimas, sudėtingų situacijų sprendimas;
 • Organizuoti Klientų patirties (NPS) tyrimus, analizuoti ir vertinti rezultatus, teikti grįžtamąjį ryšį Klientams ir darbuotojams;
 • Rengti, sisteminti, apibendrinti ir nustatyta tvarka teikti veiklos ataskaitas. Dalyvauti projektuose ir darbo grupėse, susijusiose su kokybės gerinimu, procesų efektyvumu, bei jų tobulinimu. Teikti pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauti jų įgyvendinime;
 • Komunikacijos verslo klientams ir kanalams rengimas.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę nei 2 metų patirtį klientų aptarnavimo srityje;
 • Turite aukštą kalbos kultūrą ir puikias lietuvių kalbos raštvedybos žinias;
 • Darbo patirtis kokybės vadybos srityje - privalumas;
 • Esate įgijęs procesų valdymo ir tobulinimo žinių. Turite bazines teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, žinias;
 • Gebate prisitaikyti ir argumentuotai apginti savo idėjas bei prisiimsi atsakomybę už priimtus sprendimus;
 • Turite bendradarbiavimo įgūdžius bei gebate valdyti stresines situacijas;
 • Turite analitinį, kritinį, kūrybinį mąstymą bei esate orientuotas (-a) į rezultatą, gebate valdyti daug informacijos vienu metu;
 • Gebi bendrauti anlgų kalba raštu ir žodžiu (būtų privalumas).

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsite laisvę imtis pokyčių ir galimybę prisidėti prie tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklos;
 • Kartu su profesionalia komanda imsitės unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 • Ne tik matysite, kaip gimsta inovacijos, bet ir imsitės pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdami prie valstybei svarbių energetikos projektų;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 1675 iki 2413 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė energetikos bendrovė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis“ –  didžiausias elektros energijos ir dujų tiekėjas Lietuvoje, šią veiklą vykdantis jau ir Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje. Čia sprendžiami visi su energetika susiję uždaviniai, keliami tiek gyventojų, tiek verslo klientų. Bendrovė siūlo efektyvaus energijos vartojimo ir šildymo, energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių sprendimus, plečia elektromobilių infrastruktūrą, teikia kitas energetikos paslaugas.

www.ignitis.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.