FINANSŲ KONTROLIERIUS (-Ė) (VEIKLOS PLANAVIMAS)

Ignitis gamyba
Vilnius
Finansai
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2022-06-12

Ar norite tapti įmonės „Ignitis gamyba“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie finansų ir reguliavimo skyriaus komandos. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Organizuoti, koordinuoti ir rengti Įmonės strategiją, strateginius planus, metinio planavimo dokumentus vadovaujantis gerosiomis valdysenos praktikomis, patvirtintomis Įmonės/Grupės politikomis ir išorės teisės aktais;
 • Rengti Įmonės veiklos ataskaitas bei kitas vidaus ir išorės ataskaitas, susijusias su planavimo ir veiklos analizės sritimis vadovaujantis gerosiomis valdysenos praktikomis;
 • Dalyvauti formuojant Įmonės strateginių iniciatyvų portfelį ir koordinuoti įgyvendinimo stebėseną;
 • Dalyvauti verslo sprendimų priėmimo procese, vykdyti Įmonės investicinių projektų ekonominį – finansinį vertinimą;
 • Užtikrinti Įmonės veiklos ir finansų kontrolę, atstovauti Įmonę audito proceso metu;
 • Ieškoti veiklos efektyvumo didinimo ir vertės kūrimo sprendimų bei vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę;
 • Atstovauti Įmonės ekonominius interesus prieš suinteresuotas šalis;
 • Konsultuoti Įmonės darbuotojus finansų srities klausimais.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą finansų, vadybos ar ekonomikos srityje;
 • Turite ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį finansų planavimo, konsultacijų, strateginio planavimo, kontrolės, analizės ir/ar finansinio audito srityse;
 • Išmanote finansinių ir valdymo ataskaitų sudarymo principus. Planavimo ir analizės standartų išmanymas būtų privalumas;
 • Turite geras anglų kalbos žinios;
 • Turite labai gerus darbo MS Office programomis įgūdžius. Jira, Power BI ar kitų verslo analitikos sistemų žinios būtų privalumas;
 • Strategijų ir strateginių planų rengimo patirtis būtų privalumas;
 • Esate orientuotas (-a) į rezultatą, turite gerus organizacinius, laiko planavimo bei komandinio darbo įgūdžius;
 • Esate iniciatyvus (-i), norite mokytis bei greitai įsisavinate informaciją;
 • Turite darbo patirtį reguliuojamame energetikos sektoriuje - privalumas;
 • Turite CFA, ACA, CIMA ir/arba ACCA kvalifikaciją - privalumas.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Galėsite ne tik matyti, kaip gimsta inovacijos, bet ir pats (-i) imtis pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdamas (-a) prie šalies energetikos poreikį užtikrinančių projektų;
 • Kartu su profesionalia komanda imsitės unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, projektų;
 • Dalyvausite vidinių ir išorinių mokymų programose, mokysiesi iš savo srities ekspertų;
 • Gausite motyvuojantį atlyginimą ir visas priemones geriems darbo rezultatams užtikrinti. 
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2561 iki 4057 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Ignitis gamyba“ –  bendrovė, valdanti ir vystanti strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

www.ignitisgamyba.lt

„Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris yra skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.