„Ignitis grupės“ obligacijos

Tvarus finansavimas

Žaliosios gamybos projektams finansuoti „Ignitis grupė“ išleido žaliųjų obligacijų programą, kuriai Tarptautinis klimato ir aplinkosaugos tyrimų centras (angl. CICERO) suteikė aukščiausią žalumo įvertinimą.

Bendrovėje veikiantis Darnios plėtros komitetas užtikrina sklandų ir skaidrų žaliųjų obligacijų lėšų paskirstymą projektams, atitinkantiems programoje numatytas kryptis ir kriterijus.

CICERO

Kredito reitingas

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ yra suteikusi „Ignitis grupei“ BBB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva.

Paskutinė kasmetinė reitingo peržiūra buvo atlikta 2021 m. gegužės 26 d.

Reitingo ataskaita (anglų k.)

Obligacijų programos ir emisijos

Finansavimo lankstumo ir reikiamo kapitalo prieinamumo užtikrinimui „Ignitis grupė“ yra išleidusi vidutinės trukmės skolos vertybinių popierių programą.

2020 m. programa

Apimtis: 1 500 000 000 EUR

Programos rengėjai: BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan

Platintojai: BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, Luminor

Mokėjimų agentas: Citibank

Bazinis prospektas (2020-05-11), anglų k.

Perleistos 2018 m. finansinės ataskaitos, anglų k.

2018 m. programa

Apimtis: 1 500 000 000 EUR

Programos rengėjai: BNP Paribas, J.P. Morgan

Platintojai: BNP Paribas, SEB

Mokėjimų agentas: The Bank of New York Mellon

Bazinis prospektas (2018-06-21), anglų k.

Bazinio prospekto priedas (2018-07-02), anglų k.

2017 m. programa

Apimtis: 1 500 000 000 EUR

Programos rengėjai: BNP Paribas

Platintojai: BNP Paribas, SEB

Mokėjimų agentas: The Bank of New York Mellon

Bazinis prospektas (2017-06-27), anglų k.

ISIN kodas

Emisijos dydis

Platinimo data

Atkarpa

Išpirkimo data

Kredito reitingas

Listingavimas

Galutinės sąlygos

Žaliosios  
XS1646530565 300 000 000 EUR 2017-07-14 2,000 % 2027-07-14 BBB+ LuxSE, Nasdaq Vilnius Galutinės sąlygos
(anglų k.)
XS1853999313 300 000 000 EUR 2018-07-10 1,875 % 2028-07-10 BBB+ LuxSE, Nasdaq Vilnius Galutinės sąlygos
(anglų k.)
Kitos
XS2177349912 300 000 000 EUR 2020-05-21 2,000 % 2030-05-21 BBB+ LuxSE, Nasdaq Vilnius Galutinės sąlygos
(anglų k.)