Obligacijų emisijos

ISIN kodas

Emisijos dydis

Platinimo data

Atkarpa

Išpirkimo data

Kredito reitingas

Listingavimas

Galutinės sąlygos

XS1646530565

300 000 000 EUR

2017-07-14

2,000 %

2027-07-14

BBB+

LuxSE, Nasdaq Vilnius

Galutinės sąlygos
(anglų k.)

XS1853999313

300 000 000 EUR

2018-07-10

1,875 %

2028-07-10

BBB+

LuxSE, Nasdaq Vilnius

Galutinės sąlygos
(anglų k.)

XS2177349912

300 000 000 EUR

2020-05-21

2,000 %

2030-05-21

BBB+

LuxSE, Nasdaq Vilnius

Galutinės sąlygos
(anglų k.)