Finansinė parama

Vienas iš būdų tiksliai atsiliepti į bendruomenių, kurių aplinkoje veikiame, poreikius – finansinės paramos joms svarbiems projektams teikimas. Žaliosios gamybos plėtra yra viena iš pagrindinių Grupės strategijos krypčių.

s

Paramos skyrimo tikslai

Sekdami kitose šalyse ir privačiame sektoriuje taikomą gerąją praktiką, numatėme, jog paramą galės skirti tik atsinaujinančių išteklių projektus vystančios ir tokius gamybos pajėgumus prižiūrinčios Grupės įmonės.

Finansinę paramą bendruomenių projektams ir iniciatyvoms skiriame siekdami prisidėti prie bendruomenėms svarbių infrastruktūros gerinimo projektų, renginių bei kitų iniciatyvų. Tikimės, kad indėlis į bendruomenių gerovės kūrimą padės kompensuoti jų patiriamus nepatogumus energijos gamybos pajėgumų statybos ar eksploatavimo laikotarpiu.

Siekiant reglamentuoti neatlygintinos finansinės paramos skyrimo atvejus, nustatyti vieningi paramos teikimo tikslai, pagrindiniai kriterijai ir principai, kurie apibrėžti Grupės paramos skyrimo politikoje.

Kas gali gauti paramą?

Parama gali būti teikiama tik toms bendruomenėms (tų bendruomenių projektams), kurios yra įsikūrusios šalia vystomų arba jau eksploatuojamų UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinėms įmonėms priklausančių gamybos iš atsinaujinančių išteklių (vėjo, saulės) pajėgumų.

Finansinė parama gali būti skiriama socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, skatinti UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinių bendrovių ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, taip pat atitikti Paramos valdymo taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus

ft

Pavadinimas kairėje
Paramos skyrimą reglamentuojantys dokumentai

d

Kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu kvietimų teikti paraiškas nėra paskelbta. Sekite informaciją šiame puslapyje arba parašykite mums el. paštu parama@ignitis.lt ir informuosime jus, kai kvietimas bus paskelbtas.

Pavadinimas
Kontaktai
Aprašymas

Jei kyla klausimų ar reikia pagalbos, kviečiame rašyti el. paštu parama@ignitis.lt