Rezultatai

Finansiniai ir veiklos duomenys (faktų lentelės Excel dokumente): 2021 m. 9 mėn.   2021 m. I pusm.   2021 m. I ketv.   2020 m.

Žemiau pateiktos lentelės kairiame stulpelyje pasirinkite rodiklį ir suformuosite jo kitimą iliustruojantį grafiką.

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR)

„Ignitis grupė“ kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius.

Šie alternatyvūs veiklos rodikliai, Bendrovės vertinimu, yra svarbūs jos veiklos indikatoriai investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. Alternatyvūs veiklos rodikliai turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.

Bendrovė žemiau pateikia alternatyvių veiklos rodiklių skaičiavimo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

Alternatyvūs veiklos rodikliai