Sandoriai su susijusiomis šalimis

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie AB „Ignitis grupė“ sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis.

Pažymėtina, kad Bendrovės stebėtojų taryba, atsižvelgdama į Audito komiteto išvadą, vertina Bendrovės planuojamus sudaryti sandorius su susijusia šalimi, jeigu jie sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar) nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar) daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šių sandorių suma didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo (išimtis taikoma sandoriams, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti ir sandoriams, kurie privalomi sudaryti pagal teisės aktus).

2021 09 06 Sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos  organizacija“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (bendrovės juridinis statusas – likviduojama), juridinio asmens kodas 304132956, registruotas buveinės adresas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. rugsėjo 6 d., vertė 82 128,70 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė, UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija ir Litgrid AB sudarė trišalę banko garantijos perleidimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteiks banko garantiją Litgrid AB.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 09 06 Sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (bendrovės juridinis statusas – likviduojama), juridinio asmens kodas 304132956, registruotas buveinės adresas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. rugsėjo 6 d., vertė 286 994,90 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė, UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija ir Litgrid AB sudarė trišalę banko garantijos perleidimo sutartį, pagal kurią Bendrovei suteiks banko garantiją Litgrid AB.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 08 20 Sandoris su AB „Energijos skirstymo operatorius“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. rugpjūčio 20 d., vertė 8050,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė ir AB „Energijos skirstymo operatorius” sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią Bendrovė įgijo nuosavybės teises į Pažangios energijos klubo interneto svetainę.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 07 21 Sandoris su UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotas buveinės adresas Jočionių g. 13, 02300 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami Lietuvos registre, kurį administruoja valstybės įstaiga Lietuvos registrų centras (RC); kontaktinis asmuo Dainius Normantas, dainius.normantas@ignitis.lt

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. liepos 16 d., vertė 170 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas:

Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „ Vilniaus kogeneracinė jėgainė “ sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovė teikia valdymo (patronuojančios) bendrovės paslaugas.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 07 02 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. liepos 2 d., vertė 200 000,00 EUR be PVM.

Sandorio objektas Bendrovė, AB „Ignitis grupė“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“   sudarė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovei teikiamos verslo saugos paslaugos.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 06 29 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra AB „Ignitis grupė“ dukterinė įmonė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, buveinė A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre, generalinė direktorė Irma Kaukienė, adresas korespondencijai tas pats, kaip ir buveinės adresas.

Sandorio data ir vertė

Sandoris sudarytas 2021-06-29

Nėra galimybės įvertinti sandorio vertę šiuo metu, kadangi juo susitarta dėl darbuotojams išmokėtinų su darbo santykiais susijusių išmokų perkėlimo, kurių sumos konkrečiai bus žinomos tik jų išmokėjimo momentu (2022 m. gegužės mėnesį).

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, užtikrinant darbuotojų interesus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad sandoris yra nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų atžvilgiu.

2021 06 22 sandoris su UAB „NT Valdos“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė NT Valdos, UAB, akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, registruotas buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. birželio 21 d., vertė 1 007,26 EUR be PVM

Sandorio objektas Bendrovė ir NT Valdos, UAB sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią NT Valdos, UAB perleido Bendrovei savo reikalavimo teises.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 06 04 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė ir valdo 99,91 % AB „Ignitis gamyba“ akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Ignitis renewables, juridinio asmens kodas 304988904, kurios buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. birželio 4 d., vertė 373 703,47 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė, UAB Ignitis renewables ir  Ignitis gamyba, AB sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo sutarčių sąlygoms.

2021 05 28 sandoris su AB „Ignitis gamyba“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė valdo 99,91 % AB „Ignitis gamyba“ akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 28 d., vertė 490 586,13 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė ir  Ignitis gamyba, AB sudarė mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo sutarčių sąlygoms.

2021 05 28 sandoris su UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ akcininkė ir valdo 99,91 % AB „Ignitis gamyba“ akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, juridinio asmens kodas 304132956, kurios buveinės adresas Motorų g. 2, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 28 d., vertė 140 564,90 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė, UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija ir  Ignitis gamyba, AB sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo sutarčių sąlygoms.

2021 05 28 sandoris su UAB „NT Valdos“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė NT Valdos, UAB akcininkė ir valdo 99,91 % Ignitis gamyba, AB akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, kurios buveinės adresas Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Ignitis gamyba, AB, juridinio asmens kodas 302648707, kurios buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 28 d., vertė 3 271,21 EUR.

Sandorio objektas Bendrovė, NT Valdos, UAB ir  Ignitis gamyba, AB sudarė trišalę mokestinių nuostolių perdavimo-perėmimo sutartį.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

„Ignitis grupės“ 2021.05.20 Audito komiteto nuomonė dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi – UAB „Ignitis“

Garantijos paslaugos sutartis su UAB „Ignitis“

Audito komitetas teikia nuomonę AB „Ignitis grupė“, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – garantavimo paslaugų sutartis su UAB „Ignitis“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija, prielaidomis ir argumentais, iš kurių svarbiausias – Garantavimo paslaugų sutartyje numatytas garantijos paslaugų mokestis atitinka „ištiestos rankos“ principą, kadangi buvo nustatytas, remiantis geriausiu komercinių bankų pasiūlymu panašioms paslaugoms.

2021 05 03 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. gegužės 3 d., vertė 46 800,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 04 22 sandoris su UAB „VVP Investment“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė netiesiogiai (per UAB „Ignitis renewables“) valdo 100% UAB „VVP Investment“ (toliau – VVP) akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „VVP Investment“, juridinio asmens kodas 302661590, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Sutarties pasirašymo data - 2021 m. balandžio 22 d., garantijos suma iki 55,097 mln. EUR, garantijos paslaugos mokesčio suma iki 193 tūkst. EUR per metus.

Sandorio objektas Bendrovė ir UAB „VVP Investment“ sudarė garantijos paslaugos sutartį,  kuria bus užtikrinamas rinkos sąlygas atitinkantis VVP apmokėjimas Bendrovei už Bendrovės VVP naudai suteiktą garantiją „Nordex Lithuania GmbH“.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2021 m. vasario 23 d. pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – garantavimo paslaugų sutartis su UAB „VVP Investment“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Audito komitetui pateikta informacija, prielaidomis ir argumentais.
2021 03 31 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. kovo 31 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 03 31 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. kovo 31 d., vertė 170 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 02 25 sandoris su AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „NT Valdos“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkių


Bendrovei priklauso 100% NT Valdų, UAB, akcijų

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, registruotas buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

NT Valdos, UAB, juridinio asmens kodas 300634954, registruotas buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. vasario 25 d.
Vertė 289,62 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

Sudarytas trišalis susitarimas dėl tarpusavio įsipareigojimų tinkamo įvykdymo. Susitarimu AB “Energijos skirstymo operatorius” įsipareigojo sumokėti NT Valdos, UAB, 289,62 Eur sumą, kaip nepiniginio įnašo vertę atitinkantį ekvivalentą už 10 vnt. NT Valdos, UAB, akcijų, kurios yra perleistos Bendrovei.

2021 02 03 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Periodinio paskolų teikimo sutartis pasirašyta 2020 m. gruodžio 1 d., paskolos suma iki 83 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2020 m. lapkričio 19 d. pateikė nuomonę, jog nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – periodinio paskolų teikimo sutartis su UAB „Ignitis Renewables“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2021 02 03 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis renewables“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis pasirašyta 2021 m. vasario 2 d., paskolos suma iki 293 mln. eurų.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2021 m. sausio 21 d. pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Skėtinė periodinio paskolų teikimo sutartis su UAB „Ignitis Renewables“, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB „Ignitis grupė“ akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu.

2021 01 27 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 27 d., vertė 200 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 26 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 26 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 07 sandoris su UAB „Ignitis renewables“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Ignitis Renewables“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis renewables“, juridinio asmens kodas 304988904, registruotas buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Pirkimo objektas - Paieškos ir atrankos paslaugas.
Data 2021 m. sausio 7 d., vertė 2500,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 04 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 4 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2021 01 04 sandoris su UAB „Transporto valdymas“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Transporto valdymas“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Transporto valdymas“, juridinio asmens kodas 304766704, registruotas buveinės adresas Kirtimų g. 47, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2021 m. sausio 4 d., vertė 14 050,80 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 3 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 113 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 213 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 30 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 30 d., vertė 48 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 29 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 29 d., vertė 250 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 29 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 29 d., vertė 210 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 28 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 28 d., vertė 50 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 28 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 28 d., vertė 23 900,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 28 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 28 d., vertė 57 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 23 sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, buveinė A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre

Sandorio data ir vertė

Sandoris sudarytas 2020 m. gruodžio 23 d.

Sandoriu yra susitariama dėl su perkeliamais darbuotojais susijusių išlaidų kompensavimo (kaupiniai už atostogas, kintama atlygio dalis), taigi, sandoris nevertinamas pelno prasme. Kompensacijų tikslios sumos bus aiškios tik po jų faktiško išmokėjimo (2021 m. vasario ir gegužės mėnesiais).

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandoris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, užtikrinant darbuotojų interesus, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad sandoris yra nesąžiningas ar nepagrįstas Bendrovės akcininkų atžvilgiu.

2020 12 22 sandoris su UAB „Transporto valdymas“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Transporto valdymas“ akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Transporto valdymas“, juridinio asmens kodas 304766704, registruotas buveinės adresas Kirtimų g. 47, Vilnius, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. gruodžio 22 d., vertė 30 025. EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 12 07 sandoris su UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Energijos skirstymo operatorius“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

AB „Ignitis grupė“ yra viena iš sandorio šalių.

Kitos sandorio susijusios šalys:

- UAB „Ignitis“, kurios 100 % akcijų valdo pagrindinė Bendrovės akcininkė AB „Ignitis grupė“.
- AB „Ignitis gamyba“, kurios 98,20 % akcijų valdo pagrindinė Bendrovės akcininkė AB „Ignitis grupė“.
- AB „Energijos skirstymo operatorius“, kurios 98,53 % akcijų valdo pagrindinė Bendrovės akcininkė AB „Ignitis grupė“.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas  303383884, adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707, adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybinės įmonės Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre.

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

Sandorio data ir vertė

Susitarimo data: 2020-12-07
Bendra Sandorio vertė nenumatyta.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

AB „Ignitis grupė“ su UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija sudarė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo UAB „Ignitis“, AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“  įsipareigoja iki 2030 m. gruodžio 31 d. šviesti ir konsultuoti galutinius elektros ir dujų energijos ir šilumos energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais, o AB „Ignitis grupė“ įsipareigoja koordinuoti šio tikslo įgyvendinimą. Susitarimas sudarytas įgyvendinant Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 straipsnį ir laikantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221, nustatytų reikalavimų.

2020 11 18 sandoris su Tuuleenergia OU

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė Tuuleenergia Osaühing akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Tuuleenergia Osaühing, juridinio asmens kodas 10470014, registruotas buveinės adresas Keskus, Helmküla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88208, Estija, duomenys kaupiami Estijos komerciniame registre, kurį administruoja valstybės įstaiga Estijos registrų centras (RIK);

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. lapkričio 18 d., vertė 74 440,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 11 10 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. lapkričio 4 d., vertė 745 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 11 03 sandoris su Pomerania Wind Farm sp. z o.o

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos  organizacija“ akcininkė.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Pomerania Wind Farm sp. z o.o, ribotos atsakomybės bendrovė, 0000450928, Al. Grunwaldzka 82/368, 80-244 Gdańsk, Lenkijos juridinių asmenų registras,

Sandorio data ir vertė

Sutarties pasirašymo data - 2020 m. lapkričio 03 d., garantijos suma iki 150 mln. PLN, garantijos mokesčio suma iki 600 tūkst. PLN per metus.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2020 m. spalio 22 d. pateikė nuomonę, jog nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Garantavimo paslaugų sutartis su Pomerania, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas Bendrovės akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis Bendrovės teiktomis prielaidomis ir argumentais: 1. garantijos mokesčio dydis patenka į palyginamosios nepriklausomos kainos būdu apskaičiuotą ištiestosios rankos kainos intervalą; 2. garantijos sutarties sudarymas yra naudingas Bendrovės įmonių grupei, nes sudarys sąlygas Bendrovei uždirbti (o grupės mastu sutaupyti) iki 134 000,00 Eur* (vieno šimto trisdešimt keturių tūkstančių eurų) per metus.

*suma eurais yra kintanti priklausomai nuo EUR/PLN kurso.