Sandoriai su susijusiomis šalimis

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnio 9 dalimi, informuojame apie AB „Ignitis grupė“ sudarytus sandorius su susijusiomis šalimis.

Pažymėtina, kad Bendrovės stebėtojų taryba, atsižvelgdama į Audito komiteto išvadą, vertina Bendrovės planuojamus sudaryti sandorius su susijusia šalimi, jeigu jie sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar) nepriskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir (ar) daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, t. y. šių sandorių suma didesnė kaip 1/50 Bendrovės įstatinio kapitalo (išimtis taikoma sandoriams, kurie reikalingi pagrindinei Bendrovės veiklai užtikrinti ir sandoriams, kurie privalomi sudaryti pagal teisės aktus).

2020 11 03 sandoris su Pomerania Wind Farm sp. z o.o

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė netiesiogiai (per UAB „Ignitis renewables“) valdo 100% Pomerania Wind Farm sp. z o.o (toliau – Pomerania) akcijų.

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Pomerania Wind Farm sp. z o.o, ribotos atsakomybės bendrovė, 0000450928, Al. Grunwaldzka 82/368, 80-244 Gdańsk, Lenkijos juridinių asmenų registras,

Sandorio data ir vertė

Sutarties pasirašymo data - 2020 m. lapkričio 03 d., garantijos suma iki 150 mln. PLN, garantijos mokesčio suma iki 600 tūkst. PLN per metus.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Bendrovės Stebėtojų tarybos audito komitetas 2020 m. spalio 22 d. pateikė nuomonę, jog nėra pagrindo manyti, jog planuojamas sudaryti sandoris – Garantavimo paslaugų sutartis su Pomerania, būtų sudaromas ne rinkos sąlygomis ar būtų nesąžiningas ir nepagrįstas Bendrovės akcininkų, kurie nėra šio sandorio šalis, atžvilgiu, vadovaujantis Bendrovės teiktomis prielaidomis ir argumentais: 1. garantijos mokesčio dydis patenka į palyginamosios nepriklausomos kainos būdu apskaičiuotą ištiestosios rankos kainos intervalą; 2. garantijos sutarties sudarymas yra naudingas Bendrovės įmonių grupei, nes sudarys sąlygas Bendrovei uždirbti (o grupės mastu sutaupyti) iki 134 000,00 Eur* (vieno šimto trisdešimt keturių tūkstančių eurų) per metus.

*suma eurais yra kintanti priklausomai nuo EUR/PLN kurso.

2020 11 10 Sandoris su UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra viena iš UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ akcininkių

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, juridinio asmens kodas 303200016, registruotas buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami juridinių asmenų registre, kurį administruoja valstybės įmonė Registrų centras.

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. lapkričio 4 d., vertė 745 000,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.

2020 11 18 sandoris su Tuuleenergia OU

Kaip Bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi

Bendrovė yra vienintelė Tuuleenergia Osaühing akcininkė

Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai)

Tuuleenergia Osaühing, juridinio asmens kodas 10470014, registruotas buveinės adresas Keskus, Helmküla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, 88208, Estija, duomenys kaupiami Estijos komerciniame registre, kurį administruoja valstybės įstaiga Estijos registrų centras (RIK);

Sandorio data ir vertė

Data 2020 m. lapkričio 18 d., vertė 74 440,00 EUR be PVM.

Kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu

Sandorio sąlygos yra standartinės tokio tipo paslaugų sutarčių sąlygoms.