Suinteresuotosios šalys

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas „Ignitis grupės“ socialinės atsakomybės įgyvendinime yra itin reikšmingas ir svarbus.

Įtraukdami socialinius ir aplinkosauginius klausimus į santykius su suinteresuotomis šalimis, mes siekiame ne tik patys prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo ir gyvybiškai svarbaus aplinkos išsaugojimo ateities kartoms, bet skatiname prisidėti ir kitus.

Vykdydami savo veiklą mes stengiamės atsižvelgti į šių suinteresuotųjų šalių interesus ir priimti sprendimus, kad tie interesai būtų patenkinti:

  • Darbuotojai
  • Klientai
  • Akcininkai ir investuotojai
  • Tiekėjai ir partneriai
  • Vietos bendruomenės
  • Visuomenė
  • Valstybės institucijos
  • Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
  • Žiniasklaida