Susitarė „Ignitis grupė“ ir ESO bei „Ignitis gamybos“ smulkieji akcininkai

2020 m. kovo 17 d.
Ignitis

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ kovo 17 d. pasirašė taikos susitarimą su jos dukterinių bendrovių „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir „Ignitis gamyba“ smulkiuosius akcininkus atstovaujančia Investuotojų asociacija. Šių įmonių akcijų išbraukimą iš prekybos vertybinių popierių biržoje ginčiję asmenys atsiėmė savo ieškinius, tad su tuo susiję procesai galės sklandžiai vykti toliau.

„Vertiname smulkiųjų akcininkų dalyvavimą įmonėse. Partneriškas dialogas yra būtina šiuo metu vykstančios „Ignitis grupės“ transformacijos dalis. Labai svarbu tai, kad pasiekėme susitarimą, kuris leis išgryninti dukterinių bendrovių kapitalo struktūrą ruošiantis visos grupės pirminiam viešam akcijų siūlymui (IPO), ir tuo pačiu numatėme galimybę partnerystę sėkmingai tęsti“, – sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

Pasiruošimo „Ignitis grupės“ IPO, kurį įvykdžius būtų sustiprintas bendrovės akcinis kapitalas, procese pasiektas progresas – Finansų ministerijos sudaryta darbo grupė rekomendavo IPO pasiruošti iki 2020 m. rudens. Atsižvelgiant į tai, pasirašydama taikos susitarimą „Ignitis grupė“ galėjo įsipareigoti priimti sprendimus dėl dividendų mokėjimo bei suteikti smulkiesiems ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkams teisę įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų norima apimtimi planuojamame bendrovės IPO.

Jei Lietuvos bankas pritars, šia teise įsigyti akcijas galės pasinaudoti taikos susitarimo pasirašymo dieną esantys ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai, kurie oficialių siūlymų metu „Ignitis grupei“ parduos savo turimas akcijas. Smulkieji akcinikai galės įsigyti „Ignitis grupės“ akcijų už sumą, kuri bus lygi  akcininko turėtam akcijų kiekiui, padaugintam iš šių metų sausį paskelbtos už ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas siūlomos mokėti kainos, prie jos pridedant 2020 metais už 2019 metus išmokėtų dividendų sumą, proporcingą akcininko turėtam akcijų skaičiui. „Ignitis grupės“ akcijas smulkieji ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai galės įsigyti už tokią pačią kainą, kaip ir visi kiti bendrovės IPO dalyviai.

„Šis susitarimas – geras pavyzdys, kaip turėtų būti atsižvelgiama į visų suinteresuotų šalių interesus. Įgyvendindami susitarimo nuostatas, nebestabdysime ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos. „Ignitis grupei“ linkime sėkmės pritraukiant kapitalą planuojamo IPO metu ir tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ateityje“, – komentuoja ESO ir „Ignitis gamybos“ smulkiuosius akcininkus atstovaujančios Investuotojų asociacijos direktorius ir valdybos narys Tomas Pilipavičius. 

„Derybų su „Ignitis grupe“ procesas parodė, kad ši į sprendimų paiešką žvelgia civilizuotai. Pasiektas susitarimas šią dieną tenkina visas puses. Optimistiškai nuteikia tai, kad smulkiesiems akcininkams bus suteikta pirmumo teisė tapti „Ignitis grupės“ akcininkais, kai vyks planuojamas IPO“, – sako Vidmantas Martikonis, vienas iš ESO ir „Ignitis gamybos“ smulkiųjų akcininkų. 

Smulkieji akcininkai sutiko, kad „Ignitis grupės“ Lietuvos bankui tvirtinti pateiktuose oficialaus siūlymo cirkuliaruose nurodyta ESO akcijų supirkimo kaina (0,880 EUR už vieną akciją) ir „Ignitis gamyba“ akcijų supirkimo kaina (0,640 EUR už vieną akciją) yra tinkama ir investuotojams priimtina oficialaus siūlymo metu.

Pasirašius taikos susitarimą, smulkieji akcininkai atsisakė ieškinių, kuriais skundė ESO ir „Ignitis gamybos“ 2019 m. gruodžio 4 d. neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus išbraukti įmonių akcijas iš prekybos vertybinių popierių biržoje. Taip pat susitarta, kad susitarimas nustos galioti, jei teisme būtų iškelta naujų susijusių ginčų.