Tvarus finansavimas

Žaliosios gamybos projektams finansuoti „Ignitis grupė“ išleido žaliųjų obligacijų programą, kuriai Tarptautinis klimato ir aplinkosaugos tyrimų centras (angl. CICERO) suteikė aukščiausią žalumo įvertinimą.

Bendrovėje veikiantis žaliųjų obligacijų komitetas užtikrina sklandų ir skaidrų žaliųjų obligacijų lėšų paskirstymą projektams, atitinkantiems programoje numatytas kryptis ir kriterijus.