Audito komitetas

Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito, sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai;

Audito komiteto nuostatai

Irena Petruškevičienė
Irena Petruškevičienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Saulius Bakas
Saulius Bakas
Nepriklausomas narys
Marius Pulkauninkas
Marius Pulkauninkas
Nepriklausomas narys