„Ignitis grupės“ strategija

Kuriame energetiškai sumanų pasaulį

„Ignitis grupė“ visose savo veiklose didžiausią dėmesį skiria įsipareigojimui kurti energetiškai sumanų pasaulį bei tvaresnę ateitį.

Didžiausias dėmesys įgyvendinant „Ignitis grupės“ strategiją skiriamas siekiui prisidėti prie energetikos sektoriaus dekarbonizacijos, modernizuoti energetikos sistemą, plėtoti energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių, diegti inovacijas bei laikytis aplinkos apsaugos, socialinių ir gerosios įmonių valdysenos principų. Strategijoje pabrėžiamas siekis išlaikyti tvirtą „Ignitis grupės“ finansinę padėtį ir užtikrinti grąžą akcininkams.

„Ignitis grupės“ strateginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais. Ji yra įsipareigojusi iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį. Strategijoje numatytos veiklos taip pat prisideda prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų siekimo.

„Ignitis grupė“ ir toliau sieks išlaikyti lyderės pozicijas namų rinkose – Baltijos šalyse, Lenkijoje bei Suomijoje – bei ieškos naujų galimybių šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai.

Strategija  2022–2025 m. strateginis planas

2021–2024 m. strateginį planą galite atsidaryti čia

2020–2023 m. strateginį planą galite atsidaryti čia

Mūsų vizija, misija ir vertybės

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.

atsakomybė

Atsakomybė

Rūpi. Darau. Žemei.
Pradedu nuo savęs.
Partnerystė

Partnerystė

Skirtingi. Stiprūs.
Išvien.
Atvirumas

Atvirumas

Matau. Suprantu. Dalinuosi.
Atsiveriu pasauliui.
Tobulėjimas

Tobulėjimas

Smalsiai. Drąsiai.
Kasdien.

Mūsų strateginiai prioritetai

Kuriame tvarią ateitį

Be anglies. Be branduolinės energijos. Siekiame CO2 neutralumo. Remiamės pripažintais aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo principais

Plečiame žaliąją gamybą

Plėsdami gamybą iš atsinaujinančių išteklių prisidedame prie regioninių tikslų įgyvendinimo

Užtikriname patikimumą, skatiname pokyčius

Užtikriname energetikos sistemos patikimumą ir lankstumą. Skatiname energetikos pokyčius ir vystymąsi

Išnaudojame plėtros galimybes

Išnaudojame plėtros galimybes ir vystome inovatyvius sprendimus, kad gyvenimas būtų lengvesnis ir energetiškai sumanus

Mūsų tikslai

strategija 2025