„Ignitis grupės“ strategija 2030

Globaliai konkurencinga energetikos bendrovė

Dekarbonizacija, urbanizacija, skaitmenizacija, rinkų integracija ir atsinaujinančių energetikos išteklių technologijų plėtra lemia pokyčius energetikos sektoriuje.

Tradicinei energetikai išgyvenant virsmą, „Ignitis grupė“ paskelbė 2018–2030 m. laikotarpio strategiją, orientuotą į globaliai konkurencingos energetikos bendrovės kūrimą.

Didžiausias dėmesys įgyvendinant naująją strategiją bus skiriamas tvariai plėtrai tarptautinėje rinkoje, kokybei ir efektyvumui bei skaidrumui. Per tvarią plėtrą bus siekiama kokybės ir efektyvumo gerinant klientų aptarnavimą, infrastruktūros kokybę, toliau gryninant grupės veiklas, užtikrinant stabilią grąžą valstybei ir laikantis aukščiausių veiklos skaidrumo standartų.

Strategija 2030

Strateginiai „Ignitis grupės“ prioritetai 2018–2030 m.

Tvari plėtra

Vystome energetinę infrastruktūrą kurdami globalų įmonės ir visos šalies konkurencingumą.

Kokybė ir efektyvumas

Geriname veiklos efektyvumą ir kokybę, didindami tinklo patikimumą bei pritaikydami skaitmenizavimo įrankius.

Skaidrumas

Vadovaujamės tarptautiniais visuotinio skaidrumo ir atsakingos veiklos standartais.