Veiksmai klimato srityje

Klimato kaita yra vienas didžiausių iššūkių, su kuriais žmonija susiduria šiame amžiuje, todėl visų – valstybių, įmonių, nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės – veiksmai yra svarbūs. Nors energija yra ekonomikos varomoji jėga, jos gamyba sudaro didelę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos. Todėl energetikos sektoriaus pertvarkymas ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas yra būtina sąlyga siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir apriboti vidutinės pasaulinės temperatūros kilimą iki 1,5 °C, palyginti su ikipramoninės revoliucijos laikotarpiu.

Klimato kaita yra vienas didžiausių šio šimtmečio iššūkių, todėl reikia, kad tiek viešasis sektorius, tiek privatusis sektorius, tiek kiekvienas žmogus imtųsi veiksmų ir užtikrintų, kad vidutinė temperatūra pasaulyje pakiltų gerokai mažiau nei 2 °C, ir stengtųsi ją apriboti iki 1,5 °C, palyginti su priešindustriniu laikotarpiu, kaip nurodyta Paryžiaus susitarime. Mokslininkai įspėja neperžengti šios ribos, kad būtų išvengta katastrofiškų stichinių nelaimių, neigiamo poveikio gyventojų sveikatai ir gerovei. Klimato laikrodis rodo laiką, kada baigsis anglies dioksido biudžetas, atsižvelgiant į dabartinį išmetamųjų teršalų kiekį ir žmogaus veiklos sukeltą pasaulinės temperatūros kilimą.

Daugiau informacijos

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija

Nustatėme moksliškai pagrįstus tikslus iki 2030 m. perpus sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį

Prisijungdama prie iniciatyvos „Verslo ambicijos dėl 1,5 °C“, „Ignitis Group“ įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2050 m. pasiekti, kad grynasis išmetamų ŠESD būtų lygus nuliui. Ambicingus „Ignitis Group“ tarpinius šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimo tikslus 2021 m. lapkritį patvirtino Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyva, kuri patvirtino, kad mūsų tikslai atitinka naujausias mokslines rekomendacijas dėl veiksmų, kurių būtina imtis, kad pasaulinės temperatūros kilimas būtų gerokai mažesnis nei 1,5 °C. Esame pirmoji lietuviško kapitalo įmonė, kurios išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo tikslus patvirtino su klimato kaita kovojančių pasaulinių organizacijų iniciatyva. Organizacijų, kurių tikslai buvo patvirtinti, skaičius visame pasaulyje siekia šiek tiek daugiau nei 1 800.


 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas

„Ignitis Group“ išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis

1 sritis – Tiesioginis išmetamųjų ŠESD kiekis

Tiesioginis išmetamas ŠESD kiekis iš Grupei priklausančių ar jos kontroliuojamų ŠESD šaltinių. Tiesioginis išmetamas ŠESD kiekis apima:

 • Su transportu susijusių mobiliųjų degimo šaltinių išmetamus teršalus; 
 • Išmetamuosius teršalus, išmetamus iš nuosavų energijos gamybos įrenginių (stacionarių deginimo įrenginių); 
 • Nenumatytai išmetamo metano (CH₄) kiekį (gamtinių dujų skirstymas);
 • Nenumatytai išmetamus šaldymo dujų teršalus.

2 sritis – Netiesioginis išmetamųjų ŠESD kiekis

Netiesioginis ŠESD kiekis išmetamas dėl organizacijos sunaudojamos išorinės kilmės elektros energijos, šilumos ar garo gamybos. Netiesioginis išmetamųjų ŠESD kiekis apima:

 • Su elektros energijos vartojimu susijęs išmetamųjų teršalų kiekis;
 • Su šiluminės energijos vartojimu susijęs išmetamųjų teršalų kiekis;
 • Išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su nuostoliais tinkle skirstant trečiųjų šalių energiją (elektros energijos skirstymas).

3 sritis – Kiti netiesioginiai išmetamieji teršalai

Visi kiti netiesioginiai Grupės veiklos išmetami teršalai, kuriuos išmeta šaltiniai, kurie nepriklauso Grupei ir kurių Grupė nekontroliuoja. Kitiems netiesioginiams išmetamiesiems teršalams priskiriami šie teršalai:

 • Įsigytos prekės ir paslaugos - trečiosios šalies išmetamas ŠESD kiekis, susidarantis gaminant prekes ir paslaugas, kurias Grupė naudoja savo veikloje;
 • Su kuru ir energija susijusi veikla – trečiosios šalies išmetami teršalai, susidarantys išgaunant, gaminant ir transportuojant kurą ir elektros energiją, kuriuos Grupė perka iš trečiųjų šalių, kad parduotų galutiniams vartotojams;
 • Transportavimas ir platinimas – trečiųjų šalių išmetamas ŠESD kiekis, susijęs su Grupės veikloje naudojamų prekių (pvz., kuro, pvz., biokuro, atliekų) transportavimu;
 • Veiklos metu susidarančios atliekos – remiantis faktiniu ir apskaičiuotu susidarančių atliekų kiekiu;
 • Tarnybinės kelionės – išmetamųjų teršalų kiekis, susijęs su darbuotojų skrydžiais tarnybinių kelionių tikslais;
 • Tolesnis transportavimas ir platinimas – trečiųjų šalių išmetamas ŠESD kiekis, susijęs su Grupės produktų transportavimu (pvz., pelenai, susidarantys dėl gamyklų veiklos);
 • Parduotų produktų naudojimas – su parduotų produktų naudojimu susijęs išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., išmetamųjų teršalų kiekis, susidarantis galutiniam vartotojui deginant gamtines dujas); 
 • Išnuomotas tolesnės grandies turtas – dėl Grupės išsinuomoto turto eksploatavimo išmetami teršalai.

Į taikymo sritį nepatenkantis išmetamųjų teršalų kiekis

 • Biogeninis išmetamųjų teršalų kiekis (CO₂, išmetamas deginant biomasę ir biologiškai skaidžią atliekų dalį)
 • Didmeninė prekyba gamtinėmis dujomis
 • Didmeninė prekyba elektros energija

Išimtys

Išmetamųjų teršalų vertinimo kriterijai buvo grindžiami jų reikšmingumu. Išmetamųjų teršalų kiekis, kuris nesudaro didelės dalies (<5 %) viso išmetamųjų teršalų kiekio, nebuvo įtrauktas. Toliau pateikiami išmetamųjų teršalų šaltiniai, kurie buvo nustatyti ir neįtraukti į išmetamųjų ŠESD kiekio apskaitą:

 • Kelionės autobusu, taksi, dalijimosi automobiliu. Neįtraukimo priežastis – minimalus poveikis bendram grupės išmetamų teršalų kiekiui 
 • „Ignitis Group“ išmetamųjų teršalų kiekis, susidarantis „Ignitis Group“ kuriant ilgalaikį materialųjį turtą (pvz., statyba). Neįtraukimo priežastis - patikimų duomenų trūkumas

Išmetamųjų teršalų duomenys

 Unit202020212022
Direct (Scope 1) emissionsThousand t CO₂ eq.767732463
Indirect (Scope 2) emissions (market-based)Thousand t CO₂ eq.579529494
Other indirect (Scope 3) emissionsThousand t CO₂ eq.3,873,2753,942
TotalThousand t CO₂ eq.5,2164,5364,899
Emissions from renewable energy sources:
Biogenic emissionsThousand t CO₂ eq.122217259
Patikrinimas

Visada atliekame išmetamųjų teršalų kiekio skaičiavimų auditą. Naujausias ir ankstesnes ataskaitas galite rasti čia:

2023 m. ŠESD inventorizacijos ataskaita ir patikros pareiškimas

2022 m. ŠESD inventorizacijos ataskaita ir patikros pareiškimas

2021 m. ŠESD inventorizacijos ataskaita ir patikros pareiškimas

2020 m. patikros pareiškimas

 

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategija

Nustatėme moksliškai pagrįstus tikslus iki 2030 m. perpus sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį

2021 m. lapkritį „Ignitis Group“ ambicingi šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo tikslai buvo patvirtinti mokslu pagrįstų tikslų iniciatyva. Grupė yra pirmoji lietuviško kapitalo įmonė ir viena iš kiek daugiau nei keturių tūkstančių įmonių visame pasaulyje, kurios išmetamųjų ŠESD kiekio mažinimo tikslus patvirtino bendra pasaulinių klimato kaitos veiksmų siekiančių organizacijų iniciatyva.

Moksliškai pagrįsti tikslai parodo, kiek ir kaip greitai įmonės turi sumažinti išmetamų ŠESD kiekį, kad išvengtų didžiausio neigiamo klimato kaitos poveikio. Įmonės skatinamos siekti ilgalaikių tikslų iki 2050 m. ir tarpinių tikslų, kad pasaulinės temperatūros kilimas neviršytų 1,5 °C ir būtų užkirstas kelias didžiausiems klimato kaitos padariniams.

Iniciatyva „SBTi“, padedanti bendrovėms nustatyti išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus, yra gerai žinomų pasaulinių organizacijų (tokių kaip „CDP“, Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas, Pasaulio išteklių institutas ir Pasaulinis gamtos fondas) partnerystė, kuria siekiama apriboti pasaulinį atšilimą iki 1,5 °C ir išvengti skaudžiausių klimato kaitos padarinių. „SBTi“ sukūrė tikslų nustatymo metodiką, kuria siekiama užtikrinti, kad įmonės veiktų vadovaudamosi mokslo žiniomis, o iniciatyva nepriklausomai vertina įmonių tikslus. Daugiau informacijos galima rasti čia.

„Ignitis Group“ išmetamųjų teršalų mažinimo planas

„Ignitis Group“ įsipareigojimai atitinka 1,5 °C tikslą visose išmetamųjų teršalų srityse, kaip apibrėžta ŠESD protokole:

„Ignitis Group“ įsipareigoja iki 2030 m. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį, išmetamą gaminant elektros energiją ir šilumą, 1 srityje 94 proc. vienai MWh, palyginti su 2020 m. atskaitos tašku*.

„Ignitis Group“ taip pat įsipareigoja per tą patį laikotarpį 90 proc. sumažinti išmetamą ŠESD kiekį iš visos parduodamos elektros ir šilumos energijos vienai 1 MWh* 1 ir 3 srityse.

„Ignitis Group“ įsipareigoja per tą patį laikotarpį 42 % sumažinti absoliutų išmetamą 1 ir 2 sričių ŠESD kiekį iš visų kitų šaltinių 1 ir 2 srityse ir 25 % sumažinti absoliutų išmetamą ŠESD  kiekį dėl parduotų produktų naudojimo 3 srityje. 

*Tikslinė riba apima biogeninį išmetamų ir pašalinamų teršalų kiekį iš bioenergijos žaliavų.

„Ignitis Group“ išmetamųjų teršalų mažinimo tikslai

Tikslai apima ne mažiau kaip 95 proc. visos įmonės 1 ir 2 sričių išmetamųjų teršalų, o 3 srities tikslo ribos apima ne mažiau kaip du trečdalius visų 3 srities išmetamųjų teršalų, kaip reikalaujama pagal „SBTi“ kriterijus. Daugiau informacijos apie „Ignitis Group“ išmetamųjų teršalų kiekį galima rasti čia (nuoroda).

Kaip sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį?

Siekdama užsibrėžtų tikslų, „Ignitis Group“ mažins savo veiklos metu išmetamų teršalų kiekį ir stengsis į šį procesą įtraukti savo partnerius, tiekėjus ir klientus. Numatomos taršos mažinimo priemonės apima ekologiškos elektros energijos gamybos pajėgumų didinimą, ekologiškos elektros energijos dalies didinimą vidaus veikloje ir pardavimuose klientams, klientų perėjimo nuo gamtinių dujų prie elektros energijos skatinimą, gamtinių dujų skirstymo tinklo nuostolių mažinimą, transporto priemonių parko atnaujinimą elektromobiliais ir kt.

target4
Pagrindinės priemonės „Ignitis Group“ išmetamųjų teršalų mažinimo tikslams pasiekti

„Ignitis Group“ inovacijų projektai ir partnerystė su švietimo įstaigomis ir mokslo organizacijomis, kurios siekia ir siūlo išmetamųjų teršalų mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo sprendimus, taip pat išmetamųjų teršalų surinkimo iš atmosferos priemones, bus labai svarbūs mažinant išmetamųjų teršalų kiekį.

 „Ignitis Group“ ieško sprendimų, kurie padėtų supaprastinti veiklą ir paslaugas, sumažinti energijos suvartojimą ir poveikį aplinkai. Svarstomi ir (arba) kuriami arba klientams jau siūlomi šie sprendimai:

 • Sėkmingai įgyvendinus nutolusių saulės parkų projektą, svarstoma galimybė įtraukti „gaminančių vartotojų“ į nutolusių vėjo jėgainių projektus;
 • Nagrinėjama galimybė žaliąjį vandenilį maišyti su dujomis ir tiekti vartotojams;
 • Kuriama „Ignitis“ programėlė, kuri vartotojams teiks informaciją apie energijos suvartojimą namuose, skatins efektyviau naudoti energiją ir taip padės mažinti išmetamų ŠESD kiekį; 
 • Energijos kaupimo sprendimų, skirtų vartotojams, kurie nori išvengti tinklo atnaujinimo išlaidų, įdiegus atsinaujinančios energijos gamybos įrenginius, kūrimas;
 •  Verslo klientai, investuodami į žaliąją energiją, gali kompensuoti savo CO2 pėdsaką.

 Daugiau informacijos apie „Ignitis Group“ mokslinių tyrimų ir plėtros projektus galima rasti „Ignitis Innovation Hub“ interneto svetainėje.