Mūsų požiūris į tvarumą

Kuriame 100 % žalią ir saugią energijos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms

alt

Didžiuojuosi galėdamas jus supažindinti su mūsų organizacijos įsipareigojimu siekti tvarumo. Tvarumas yra pagrindinė mūsų organizacijos funkcija, neatsiejama nuo mūsų strategijos ir ilgalaikių tikslų. Tikime, kad tvarumas yra ne tik naudingas aplinkai, bet ir verslo tikslams. Būdami viena didžiausių energetikos bendrovių regione, esame atsakingi už ilgalaikės vertės kūrimą savo suinteresuotosioms šalims. Todėl prisiėmėme įsipareigojimus mažinti išmetamo anglies dioksido pėdsaką, tausoti gamtos išteklius, pasirūpinti savo darbuotojų ateitimi ir skatinti tvarią praktiką visoje savo veikloje. Pagrindinis mūsų siekis yra sukurti 100 % žalią ir saugią energetikos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Valentas Neviera, „Ignitis grupės“ tvarumo vadovas

Daugiau apie mūsų strategiją

alt

Tvarumo valdymas

„Ignitis grupė“ kuria atsakingą ir tvariai besivystančią verslo kultūrą energetikos sektoriuje. Savo verslo tikslus deriname su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais (JT DVT) ir siekiame iki 2040-2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamo anglies dioksido kiekį. Investuojame į atsinaujinančiąją energiją, išmaniuosius sprendimus ir inovacijas, kad patenkintume savo suinteresuotųjų šalių poreikius. Puoselėjame skaidrumo, įvairovės ir meistriškumo kultūrą tarp savo darbuotojų ir partnerių. Siekiame prisidėti prie bendruomenių, kuriose dirbame, socialinio vystymosi ir gerovės. Tikime, kad tvarumas yra raktas į geresnę ateitį visiems.

Sužinokite, kaip dirbame su tvarumu 

Mūsų prioritetai

Pagrindinės sritys, kuriose siekiame kurti vertę savo suinteresuotosioms šalims

Daugiau apie tvarumo prioritetus

1

Veiksmai klimato srityje

Esame įsipareigoję imtis klimato kaitos veiksmų, todėl siekiame mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, diegti atsinaujinančiosios energijos technologijas ir įgyvendinti kitas kovos su klimato kaita priemones. Taip galime sumažinti savo poveikį aplinkai ir prisidėti prie sveikesnės planetos kūrimo ateities kartoms.

2

Gamta

Mums rūpi mūsų ekosistemos ir biologinė įvairovė. Todėl į savo verslo veiklą įtraukėme žiedinės ekonomikos principus, kad galėtume efektyviau naudoti išteklius ir sumažinti neigiamą poveikį gamtai ir bioįvairovei.

3

Žmonės ir bendruomenės

Pripažįstame, kad klestintys žmonės ir bendruomenės yra labai svarbūs ilgalaikei sėkmei. Todėl investuojame į  darbuotojų saugą ir sveikatą, skatiname įvairovę ir remiame bendruomenes. Taip plėtojame įtraukią organizaciją ir bendradarbiaujame su vietos gyventojais.

4

Valdymas ir etika

Skaidri ir etiška verslo praktika yra mūsų bendrovės valdymo pagrindas. Toks veiklos valdymas užtikrina mūsų organizacijos atsparumą, veiklos tęstinumą ir mažina rizikas.

5

Tvarumas mūsų tiekimo grandinėje

Raginame savo tiekėjus laikytis tos pačios verslo etikos praktikos, kurią taikome sau, taip užtikrindami, kad tvari praktika būtų taikoma visoje Grupės vertės grandinėje. Aukime kartu ir kurkime atvirumu ir sėkme pagrįstą partnerystę.