Akcijos ir TDP

Susipažinkite su aktualia informacija „Ignitis grupės“ akcininkams: akcijų ir TDP apžvalga, TDP programa bei su pirminiu viešu akcijų siūlymu susijusiais dokumentais.

Akcijų ir TDP apžvalga

Po 2020 m. spalio mėn. įvykusio didžiausio kada nors Baltijos šalyse pirminio viešo akcijų siūlymo, „Ignitis grupės" akcijos ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimai (TDP) buvo įtraukti į „Nasdaq Vilnius“ ir „London Stock Exchange“ (LSE) vertybinių popierių biržas. Visos akcijos yra tos pačios klasės ir kiekviena akcija suteikia tiek pat balsų ir dividendų – po vieną balsą visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir vienodą kiekį dividendų.

TipasAkcijosTDP​
ISIN kodasLT0000115768Reg S: US66981G2075;
Rule 144A:US66981G1085​
SimbolisIGN1LIGN
Nominali vertė, Eur

22,33 per akciją​

Akcijų skaičius (akcijų klasė)

72 388 960 (vienos klasės akcijos)

Laisvai kotiruojamų akcijų skaičius (%)

18 105 203 (25,01 %)

Įstatinis kapitalas, Eur

1 616 445 476,80

TDP programa

„Ignitis grupė“ yra parengusi tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (TDP; angl. Global Depository Receipt, GDR) programą kartu su „Bank of New York Mellon“, veikiančiu kaip depozitoriumas. Remiantis šia programa, prekyba vertybiniais popieriais su simboliu IGN vyksta Londono vertybinių popierių biržoje. Kiekvienas TDP atitinka vieną „Ignitis grupės“ paprastąją vardinę akciją (PVA).​

SimbolisIGN
Depozitoriumo pakvitavimų listingavimo vietaLondono vertybinių popierių birža
Santykis (TDP ir PVA)1 TDP : 1 PVA
Reg SUS66981G2075
Rule 144AUS66981G1085
DepozitoriumasThe Bank of New York Mellon

Informacijos TDP savininkams santrauka

Vote

Balsavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose​

„Bank of New York Mellon“, kaip depozitoriumas, platina įgaliojimų medžiagą ir suvestines bei balsuoja pagal įgaliojimus akcininkų susirinkimuose. 

TDP savininkai turi teisę nurodyti depozitoriumui „Bank of New York Mellon“, kaip įgaliotiniui, ir pasinaudoti balsavimo teisėmis atitinkamai suteikiamomis pagal PVA skaičių atitinkantį turimų TDP skaičių.​

Santykis tarp „Ignitis grupės“ TDP ir PVA yra 1:1, t.y. vienas „Ignitis grupės“ TDP atitinka vieną „Ignitis grupės“ PVA.​

vote

Dividendai

Dividendai išmokami PVA ir TDP savininkams. TDP atveju – TDP depozitoriumas yra atsakingas už dividendų išmokėjimą TDP savininkams eurais. „Bank of New York Mellon“ taip pat renka 0,02 Eur mokestį už vieną TDP mokestį kiekvieno dividendų išmokėjimo metu.​

Informacija apie mokesčius

TDP savininkai turėtų susisiekti su savo brokeriu ar mokesčių konsultantu siekiu išsiaiškinti dėl jiems galimai taikomų mokestinių prievolių, dvigubo apmokestinimo išvengimo galimybės ar kitų su TDP susijusių mokestinių prievolių. ​

Kontaktai

Dėl visų su TDP kilusių klausimų, tame tarpe dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų, įskaitant galimybės pasinaudoti mokesčių lengvatomis, pritaikyti sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir sumokėtų mokesčių, susijusių su investavimu į TDP, susigrąžinimo, turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – „Bank of New York Mellon“, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.​

Pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO)

IPO metu pritraukus 450 mln. Eur, 2020 m. spalio 7 d. „Ignitis grupės“ vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybą „Nasdaq Vilnius“ ir „London Stock Exchange“ (LSE) vertybinių popierių biržose.

Prospektas

Su IPO susiję dokumentai

IPO

Pavadinimas Data Parsisiųsti
Patvirtinimas apie ketinimą priimti sprendimą listinguotis (angl. Intention to Float, ITF) 2021 m. rugsėjo 11 d. Parsisiųsti
„Ignitis grupės“ pranešimas apie kainos nustatymą 2020 m. spalio 12 d. Parsisiųsti
Pranešimas apie stabilizavimo vykdymą 2020 m. spalio 6 d. Parsisiųsti
„Ignitis grupės“ pranešimas apie galutinę viešo akcijų siūlymo kainą 2020 m. spalio 2 d. Parsisiųsti
„Ignitis grupės“ prospekto santrauka lietuvių kalba 2020 m. rugsėjo 30 d. Parsisiųsti
„Ignitis grupės prospekto santrauka latvių kalba 2020 m. rugsėjo 21 d. Parsisiųsti
„Ignitis grupės prospekto santrauka estų kalba 2020 m. rugsėjo 21 d. Parsisiųsti
Pranešimas dėl Siūlomų vertybinių popierių kainos intervalo ribų ir Prospekto paskelbimo 2020 m. rugsėjo 21 d. Parsisiųsti
Sutikimo laiškas nuo Wood Mackenzie (tik anglų kalba) 2020 m. rugsėjo 21 d. Parsisiųsti
Sutikimo laiškas nuo Wood Mackenzie (tik anglų kalba) 2020 m. rugsėjo 21 d. Parsisiųsti
AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklės 2020 m. rugsėjo 17 d. Parsisiųsti
Pranešimas apie potencialų ketinimą priimti sprendimą dėl pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. EITF) 2020 m. rugsėjo 4 d. Parsisiųsti
Pranešimas apie ketinimą paskelbti Registracijos dokumentą 2020 m. rugsėjo 4 d. Parsisiųsti
Registracijos dokumentas (tik anglų kalba) 2020 m. rugsėjo 4 d. Parsisiųsti
Wood Mackenzie atliktas rinkos tyrimas (tik anglų kalba) 2020 m. rugsėjo 4 d. Parsisiųsti