Ataskaitos, pristatymai ir faktų lentelės

Susipažinkite plačiau su mūsų finansinėmis ataskaitomis, pristatymais investuotojams ir faktų lentelėmis.

Tarpinis pranešimas už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį

Susipažinkite su „Ignitis grupės“ tarpiniu pranešimu už 2024 m. 3 mėn. laikotarpį. 

 

 

 

 

Susipažinti su tarpiniu pranešimu

Susipažinti su istoriniais finansiais ir veiklos rodikliais

Pagrindiniai rodikliai (2023 m.)

Koreguotas EBITDA

484,7 mln. Eur

+3,3 %, YoY

Investicijos

937,1 mln. Eur

+79,6 %, YoY

Dividendas per akciją

1,286 Eur

+3,0 %, YoY

Žaliųjų pajėgumų Portfelis

7,4 GW

2024 m. kovo 31 d.

Ataskaitos, pristatymai ir faktų lentelės

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR)

„Ignitis grupė“ kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius. Šie AVR, „Ignitis grupės“ vertinimu, yra svarbūs jos veiklos indikatoriai investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. AVR turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.​

„Ignitis grupė“ žemiau pateikia AVR skaičiavimo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

Alternatyvūs veiklos rodikliai