Inovacijos

Siekiame pritraukti inovatyvias idėjas, o geriausias iš jų įgyvendinti. Investuodami į inovacijas galime kurti ateities energetiką ir atverti savo klientams galimybes naudotis pažangiomis technologijomis ir sprendimais.

Inovacijos

Inovacijų vystymas

„Ignitis grupės“ Inovacijų centras kuria #EnergySmart galimybių pasaulį. Centras vadovaujasi atvirų inovacijų principais, nuolat ieško naujų idėjų ir jas įgyvendina – kuria sprendimų koncepcijas, išbando ateities energetikos produktus ir paslaugas. ​

Inovacijos yra svarbios įgyvendinant „Ignitis grupės“ pagrindinį siekį – sukurti 100 proc. žalią ir saugią energetikos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Inovacijų vystymo kryptys

  • Energijos tinklai
  • Švariosios technologijos
  • E-mobilumas
  • Skaitmenizacija
  • Paslaugos klientams
  • Didžiųjų duomenų analitika
  • P2X
Elektros kaupimas ir konvertavimas (P2X)

Elektros kaupimas ir konvertavimas (P2X)

Elektros energijos kaupimo ir konvertavimo (P2X) technologijos leidžia iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą elektros energiją paversti vandeniliu, amoniaku, sintetiniu metanu arba metanoliu. Šie alternatyvūs degalai gali būti naudojami energijai kaupti ir yra svarbūs siekiant sumažinti anglies dioksido emisijas pramonės ir transporto sektoriuose. P2X technologijų plėtra yra kritiškai svarbi įgyvendinant Europos žaliojo kurso tikslus bei siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės.

Failas

Žalioji energetinė nepriklausomybė

Žalioji energetinė nepriklausomybė

Žaliosios energetikos plėtra vykdoma, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir užtikrinti energetinę nepriklausomybę. Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pastovumo neįmanoma užtikrinti dėl oro sąlygų neapibrėžtumo. Elektros energijos kaupimo ir konvertavimo (P2X) technologijos atveria galimybes didinti energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių ir spręsti tinklo valdymo problemas. P2X leidžia taikyti lankstų paklausos valdymo mechanizmą, kuris yra būtinas žaliųjų pajėgumų plėtrai, nes padeda stabilizuoti elektros energijos perteklių arba trūkumą.

Investicijos į inovacijas

„Ignitis grupė“ aktyviai užsiima rizikos kapitalo investicijomis. Naudodamiesi savo ištekliais ir patirtimi, bendradarbiaujame su fondų valdytojais ir startuoliais tam, kad savo klientams galėtume pasiūlyti naujausias technologijas ir paslaugas.​ Rizikos kapitalo investicijos yra svarbios siekiant lyderystės inovacijų ir tvarumo srityse. „Ignitis grupė“ yra investavusi į du fondus: „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“ ir „World Fund“.

Smart Energy Fund powered by Ignitis Group

2017 m. įkūrėme pirmąjį Baltijos šalyse į energetiką orientuotą rizikos kapitalo fondą „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“, valdomą „Contrarian Ventures“. Fondas sėkmingai užbaigė investavimo etapą ir iki šiol sugeneravo 15,6 mln. eurų grąžą. Fondas investuoja į ankstyvosios stadijos startuolius, veikiančius energetikos ir elektroninio mobilumo srityse, Lietuvos, Europos ekonominės erdvės, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos ir Izraelio rinkose. Fondo bandomieji projektai leido klientams pasiūlyti inovatyvių paslaugų, pavyzdžiui, buitinių elektros energijos prietaisų stebėsenos įrankį ir dinaminį elektromobilių įkrovimą.

World Fund

Po pirmojo fondo sėkmės, 2023 m. „Ignitis grupė“ prisijungė prie Europos rizikos kapitalo fondo „World Fund“ ir įsipareigojo investuoti apie 25 mln. eurų į klimato kaitos mažinimo technologijas kuriančius startuolius jų ankstyvose ir augimo stadijose. „World Fund“ fondas investuoja į technologijas, turinčias didelį potencialą sumažinti taršą, o daugiausia dėmesio skiria energetikai, maistui ir žemės ūkiui, gamybai, pastatams bei mobilumui.

Bendradarbiavimo galimybės

„Sandbox“ programa

„Sandbox“ programa

„Ignitis grupės“ „Sandbox“ programa atveria bendradarbiavimo galimybes įmonėms, kuriančioms sumanius energetikos sprendimus. Suteikiame joms reikalingus duomenis, konsultacijas ir prieigą prie unikalios infrastruktūros, skirtos kuriamų arba jau sukurtų sprendimų išbandymui ir demonstravimui. Mūsų specialistai padės įvertinti ir vystyti kuriamus inovatyvius sprendimus.

Inovacijų investicijos

Inovacijų investicijos

Aktyviai investuojame į startuolius, kuriančius energetikos sprendimus. Bendradarbiaudami su investicijų fondų valdytojais ir pažangių sprendimų kūrėjais, prisidedame prie inovatyvios energetikos ekosistemos vystymo. „Ignitis grupė“ yra investavusi į du žaliųjų technologijų rizikos kapitalo fondus: „Smart Energy Fund powered by Ignitis Group“, valdomą Contrarian Ventures, ir „World Fund“.

Kultūra

Kultūra

Puoselėjame inovacijų kultūrą ir skatiname visuomenę domėtis energetikos sektoriumi, inovacijomis ir padėti atrasti save energetikoje. Pakvieskite „Ignitis grupės“ ekspertus į savo mokyklą, universitetą ar konferenciją ir sužinokite daugiau apie energetikos ateitį.

Partnerystė

Partnerystė

Bendradarbiaujame su regiono energetikos sektoriaus inovacijų lyderiais, universitetais, klasteriais, asociacijomis bei esame atviri naujoms partnerystėms. „Ignitis grupė“ siekia tapti aktyvia partnere vykdant mokslinius tyrimus ir plėtojant su energetika susijusias technologijas Baltijos regione pagal tokias ES programas kaip „Horizontas 2020“ ir kt.