Narystės ir partnerystės

Tvarią veiklą vykdome kartu su partneriais. Dalyvaudami įvairių organizacijų veikloje, dalijamės savo patirtimi ir mokomės iš kitų. Tapdami nariai ir įsigydami partnerių, toliau remiame ir stipriname savo įsipareigojimus laikytis Paryžiaus susitarime išdėstytų principų.

JT Pasaulinis susitarimas

JT darnaus vystymosi tikslai

Į savo verslo tikslus, atitinkančius Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT), įtraukiame aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos kriterijus. Siekiame prisidėti prie visų DVT įgyvendinimo, tačiau daugiausiai dėmesio skiriame penkiems, prie kurių galime prisidėti reikšmingai.

7. Prieinama ir švari energija

Siekdami, kad visi galėtų naudotis prieinama, patikima, tvaria ir modernia energija:

 • užtikriname energetikos paslaugų prieinamumą;
 • plėtojame atsinaujinančią energiją;
 • skatiname švarios energijos plėtrą ir vartojimą;
 • aktyviai ieškome novatoriškų sprendimų energetikoje ir juos integruojame į veiklą;
 • skatiname energetinį efektyvumą.

8. Deramas darbas ir ekonomikos augimas

Skatindami tvarų ekonominį augimą ir deramą darbą:

 • darbuotojams užtikriname vienodas darbo ir užmokesčio sąlygas;
 • besąlygiškai gerbiame žmogaus teises ir laisves;
 • netoleruojame jokių diskriminacijos ir priekabiavimo formų;
 • saugus darbas darbuotojams ir rangovams – Grupės prioritetas.

9. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra

Plėtodami lanksčią infrastruktūrą, skatindami visą apimančią ir darnią industrializaciją bei inovacijas:

 • investuojame į tvarią infrastruktūrą ir jos tobulinimą,
 • prisidedame prie mokslinių tyrimų, investuojame į plėtros projektus,
 • palaikome tarptautinį bendradarbiavimą,
 • padedame kurti visuomenei naudingas inovacijas. 

12. Atsakingas vartojimas ir gamyba

Užtikrindami atsakingą vartojimą ir gamybą:

 • daug dėmesio skiriame patikimų partnerių atrankai ir sąžiningos partnerystės užtikrinimui,
 • skatiname atsakingą energijos vartojimą,
 • kurdami produktus ir paslaugas siekiame efektyviai naudoti išteklius,
 • skatiname atliekų rūšiavimą ir racionalų išteklių valdymą bei naudojimą ir pakartotinį panaudojimą; 
 • plėtojame atsinaujinančią energiją.

13. Kova su klimato kaita

Prisidėdami prie klimato kaitos švelninimo:

 • įgyvendiname dekarbonizacijos planus;
 • mažiname veiklos poveikį aplinkai ir siekiame valdyti emisijas, kad ilgainiui pasiektume nulinį ŠESD emisijų balansą;
 • laikomės aukščiausių aplinkos apsaugos ir ekologinių standartų;
 • didiname energetinės infrastruktūros atsparumą ir prisitaikymą prie klimato kaitos poveikių. 

Narystės

Narystės ir partnerystės yra didelė Grupės tvarumo vizijos ir tikslų dalis. Sudarydami strateginius aljansus ir dalyvaudami reikšmingose partnerystėse, siekiame sustiprinti savo įsipareigojimą laikytis Paryžiaus susitarimo principų. Šios partnerystės leidžia mums dalyvauti kolektyvinėje veikloje, skatinti inovacijas ir reikšmingai prisidėti prie pasaulinių pastangų sprendžiant klimato kaitos ir tvarumo iššūkius.

Būdama Baltijos įmonių valdymo instituto (Baltic Institute of Corporate Governance, BICG) narė, „Ignitis grupė“ prisideda prie įmonių skaidrumo, konkurencingumo ir valdymo gerinimo Baltijos regione. Taip pat „Ignitis gruopė“ dalyvauja Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) ir Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) veikloje.

2019 m. grupė prisijungė prie „Wind Europe“, kuri vienija Europos ir pasaulio vėjo energetikos pramonės atstovus. Grupės įmonės, plėtojančios atsinaujinančių išteklių projektus, dalyvauja Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos ir kitų šioje srityje veikiančių organizacijų veikloje.

2018 m. Vilniaus ir Kauno kogeneracinės elektrinės prisijungė prie Europos kogeneracines elektrines vienijančios konfederacijos CEWEP.  

Organizacijos, kurių narėmis yra Grupės įmonės: 

 

Partnerystės

„Ignitis grupė“ bendradarbiauja su didžiausiais Lietuvos universitetais, siekdama prisidėti prie studijų plėtros ir praktinių programų kūrimo. Organizacija dalyvauja renginiuose ir kitoje veikloje.

Aukščiausi skaidrumo standartai yra labai svarbi „Ignitis grupės“ veiklos dalis, kuriai skiriame daug dėmesio, todėl bendradarbiaujame su Specialiųjų tyrimų tarnyba, užtikrindami korupcijos prevenciją. Taip pat bendradarbiaujame su Policijos departamentu, siekdami užtikrinti aukščiausius kibernetinio saugumo ir nusikaltimų prevencijos standartus. 

Siekiame prisidėti prie energetikos sektoriaus plėtros, todėl kartu su partneriais dalyvaujame Pažangiosios energetikos laboratorijos ir Švariųjų technologijų klasterio projektuose.

 

Save the Baltic