Kaip dirbame su tvarumu

"Ignitis grupė" siekia sukurti atsakingą ir tvariai besivystančią verslo kultūrą energetikos sektoriuje. Mūsų įsipareigojimai ir veikla pagal Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principus, taip pat mūsų indėlis į Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą padeda mums skatinti savo veiklą. Energetikos sektoriui toliau sparčiai transformuojantis, atsakingas verslo elgesys atsispindi ir mūsų kasdienėje veikloje, ir ateities planuose.

Kaip nustatome prioritetus

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad Grupės veikla būtų plėtojama atsakingai ir nuosekliai. Įtraukdami socialinius ir aplinkosaugos klausimus į santykius su suinteresuotosiomis šalimis, siekiame ne tik prisidėti prie tvarios visuomenės kūrimo ir aplinkos išsaugojimo ateities kartoms, bet ir paskatinti kitus prie to prisidėti. Vykdydami savo veiklą siekiame atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių interesus ir priimti sprendimus, kurie atitinka jų lūkesčius.

Santykių su suinteresuotosiomis šalimis valdymas

Mūsų pagrindiniai santykių su kiekviena suinteresuotąja šalimi palaikymo būdai pateikiami dokumentuose žemiau. Išsamią informaciją apie Grupės veiksmus siekiant atliepti suinteresuotų šalių lūkesčius Grupės veikloje, skaitykite 2022 m. tvarumo ataskaitoje.

 

Santykiai su suiteresuotomis šalimis

2022 m. tvarumo ataskaita

Reikšmingumo vertinimas

2021 m. nustatydami savo tvarumo veiklą įtraukėme daugybę suinteresuotųjų šalių. Atlikome reikšmingumo vertinimą, kurio metu klausėme savo klientų, darbuotojų, partnerių ir kitų asmenų, kaip Grupė galėtų geriausiai prisidėti prie aplinkos tvarumo ir visuomenės problemų sprendimo. Savo nuomone su mumis pasidalijo beveik trys tūkstančiai respondentų. Kviečiame susipažinti su visa ataskaita čia.

Atsižvelgimas į suinteresuotųjų šalių lūkesčius yra svarbi tvarumo prioritetų formavimo dalis. Strateginių sesijų metu Grupės vadovybė aptarė, kaip išsakytas nuomones būtų galima geriausiai įtraukti į Grupės strategiją ir jomis vadovautis. Toliau pateiktoje matricoje pavaizduoti šių diskusijų rezultatai – mūsų Grupei svarbios tvarumo temos. Taip pat parodyta, kaip kiekviena tema atspindi suinteresuotųjų šalių nuomonę ir mūsų strateginius prioritetus.

Visoje matricoje susisteminti svarbiausi Grupės tvarumo aspektai ir pateiktas planas, padedantis sukurti didžiausią teigiamą poveikį tiek įmonei, tiek jos suinteresuotosioms šalims. Toliau rengiame tvarumo tikslus ir jų įgyvendinimo programas prioritetinėse srityse.

 

Reikšmingumo vertinimas

Reikšmingumo matrica

world

Mūsų tvarumo prioritetai

Esame tvirtai įsipareigoję kurti tvarią ateitį. Kuriame darnius ir ilgalaikius santykius su suinteresuotosiomis šalimis. Savo verslo tikslus deriname su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir stengiamės kuo labiau sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai.

Sužinokite daugiau apie mūsų tvarumo prioritetus
skaidre

Tvarumo tikslai

Siekdami šviesesnės ateities, užsibrėžėme ambicingus tikslus, kuriais siekiame sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, gerinti sveikatą ir saugą darbe, skatinti įvairovę, lygybę ir įtrauktį, bei tapti geresniu darbdaviu.

Norite sužinoti daugiau?

Tvarumo valdymas

Mūsų vertybių puoselėjimas: valdymo įsipareigojimas laikytis etikos ir aplinkosaugos principų

Plačiau

Politikos ir sertifikatai

Politikos ir sertifikatai: mūsų įsipareigojimas laikytis atsakingos praktikos remiantis geriausios praktikos standartais

Plačiau

Narystės ir partnerystės

Narystė ir partnerystė: bendrų tvarumo pastangų skatinimas

Plačiau

Wind