Kaip dirbame su tvarumu

"Ignitis grupė" siekia sukurti atsakingą ir tvariai besivystančią verslo kultūrą energetikos sektoriuje. Mūsų įsipareigojimai ir veikla pagal Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principus, taip pat mūsų indėlis į Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą padeda mums skatinti savo veiklą. Energetikos sektoriui toliau sparčiai transformuojantis, atsakingas verslo elgesys atsispindi ir mūsų kasdienėje veikloje, ir ateities planuose.

Kaip nustatome prioritetus

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad Grupės veikla būtų plėtojama atsakingai ir nuosekliai. Įtraukdami socialinius ir aplinkosaugos klausimus į santykius su suinteresuotosiomis šalimis, siekiame ne tik prisidėti prie tvarios visuomenės kūrimo ir aplinkos išsaugojimo ateities kartoms, bet ir paskatinti kitus prie to prisidėti. Vykdydami savo veiklą siekiame atsižvelgti į suinteresuotųjų šalių interesus ir priimti sprendimus, kurie atitinka jų lūkesčius.

Santykių su suinteresuotosiomis šalimis valdymas

Mūsų pagrindiniai santykių su kiekviena suinteresuotų šalių grupe palaikymo būdai pateikiami dokumentuose žemiau. Išsamią informaciją apie Grupės veiksmus siekiant atliepti suinteresuotų šalių lūkesčius Grupės veikloje, skaitykite 2023 m. tvarumo ataskaitoje.

 

Santykiai su suiteresuotomis šalimis

2023 m. tvarumo ataskaita

Reikšmingumo vertinimas

2021 m. nustatydami savo tvarumo veiklą įtraukėme daugybę suinteresuotųjų šalių. Atlikome reikšmingumo vertinimą, kurio metu klausėme savo klientų, darbuotojų, partnerių ir kitų asmenų, kaip Grupė galėtų geriausiai prisidėti prie aplinkos tvarumo ir visuomenės problemų sprendimo. Savo nuomone su mumis pasidalijo beveik trys tūkstančiai respondentų. Kviečiame susipažinti su visa ataskaita čia.

Atsižvelgimas į suinteresuotųjų šalių lūkesčius yra svarbi tvarumo prioritetų formavimo dalis. Strateginių sesijų metu Grupės vadovybė aptarė, kaip išsakytas nuomones būtų galima geriausiai įtraukti į Grupės strategiją ir jomis vadovautis. Toliau pateiktoje matricoje pavaizduoti šių diskusijų rezultatai – mūsų Grupei svarbios tvarumo temos. Taip pat parodyta, kaip kiekviena tema atspindi suinteresuotųjų šalių nuomonę ir mūsų strateginius prioritetus.

Visoje matricoje susisteminti svarbiausi Grupės tvarumo aspektai ir pateiktas planas, padedantis sukurti didžiausią teigiamą poveikį tiek įmonei, tiek jos suinteresuotosioms šalims. Toliau rengiame tvarumo tikslus ir jų įgyvendinimo programas prioritetinėse srityse.

 

Reikšmingumo vertinimas 2021 m.

Reikšmingumo matrica 2021 m.

Kviečiame prisijungti prie mūsų poveikių vertinimo!

Šiuo metu „Ignitis grupė“ atlieka grupės veiklų poveikių valdymo aplinkos, socialinėje ir valdysenos srityse reikšmingumo vertinimą. Tuo remdamiesi ketiname nustatyti prioritetus tiek vykdant Grupės įmonių tvarumo veiklas, tiek rengiant šios srities atskleidimus, kaip numato Europos Sąjungos reguliavimas. Poreikį atlikti dvejopo reikšmingumo vertinimą numato Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyva (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive).

Atlikdami vertinimą, identifikavome mūsų suinteresuotųjų šalių atstovus, į kuriuos 2024 m. birželio mėnesį kreipiamės kviesdami prisijungti prie dialogo ir prašydami įvertinti mūsų išskirtų poveikių svarbą ir / arba pasiūlyti naujų. Taip pat vykdome visuomenės nuomonės tyrimą bei analizuojame visą kitą turimą su tuo susijusią informaciją.

Jei norėtumėte dalyvauti vertinime, turite minčių, kuriomis norėtumėte pasidalinti, prašome susisiekti el. paštu [email protected]. Šiuo elektroninio pašto adresu, norėdami aptarti „Ignitis grupės“ aplinkos, socialinius ar valdysenos poveikius ir jų valdymą, galite kreiptis ir vėliau, bet kuriuo jums patogiu metu.

Reikšmingumo vertinimo rezultatus skelbsime šioje svetainėje, taip pat jais dalinsimės ir mūsų metiniame pranešime.

world

Mūsų tvarumo prioritetai

Esame tvirtai įsipareigoję kurti tvarią ateitį. Kuriame darnius ir ilgalaikius santykius su suinteresuotosiomis šalimis. Savo verslo tikslus deriname su JT darnaus vystymosi tikslais ir stengiamės kuo labiau sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai.

Sužinokite daugiau apie mūsų tvarumo prioritetus
skaidre

Tvarumo tikslai

Siekdami šviesesnės ateities, užsibrėžėme ambicingus tikslus, kuriais siekiame dekarbonizuotis, didinti saugą darbe, gerinti darbuotojų patirtį, skatinti įvairovę, bei kurti tvarią pridėtinę vertę.

Daugiau informacijos apie mūsų tvarumo tikslus galite rasti mūsų Strateginiame Plane 2024–2027 m.

Norite sužinoti daugiau?

Tvarumo valdymas

Mūsų vertybių puoselėjimas: valdymo įsipareigojimas laikytis etikos ir aplinkosaugos principų

Plačiau

Politikos ir sertifikatai

Politikos ir sertifikatai: mūsų įsipareigojimas laikytis atsakingos praktikos remiantis geriausios praktikos standartais

Plačiau

Narystės ir partnerystės

Narystė ir partnerystė: bendrų tvarumo pastangų skatinimas

Plačiau

Wind