Finansavimo strategija

Susipažinkite su „Ignitis grupės“ trumpalaikiu ir ilgalaikiu finansavimu, kuris užtikrina investicijų programos įgyvendinimą ir jos efektyvumą.

Finansavimo strategija

„Ignitis grupė“ finansavimo strategijos tikslas yra užtikrinti grupės įmonių finansavimo ir piniginių išteklių saugumą, valdant piniginius išteklius ir finansinius įsipareigojimus taip, jog būtų užtikrintas esamos grupės veiklos tęstinumas, sudarant galimybes jos plėtrai.

„Ignitis grupė“ yra įsipareigojusi išlaikyti BBB arba aukštesnį kredito reitingą strateginiu laikotarpiu siekiu užtikrinti efektyvią finansavimo strategiją bei discipliną laikantis tikslinio grynosios skolos / Koreguoto EBITDA rodiklio reikšmės (< 5,0 kartai).​

Trumpalaikis finansavimas

  • Kredito linijos bei overdraftai iš vietinių ir tarptautinių bankų;
  • Naudojama tarpusavio skolinimosi platforma (angl. Cash pooling) siekiant efektyviai valdyti Grupės įmonių​ lėšas.

Ilgalaikis finansavimas

  • Daugiausia obligacijos, kurių išpirkimo terminas ilgesnis nei 7 metai;

  • Ilgalaikės paskolos iš vietinių, tarptautinių ir investicinių bankų. ​Esant galimybei, finansuojama 60–75 % projektų turto vertės. Siektina ilgalaikių paskolų trukmė - ne trumpesnė nei 10 metų.

Likvidumo rezervas, mln. Eur​

Likvidumo rezervas