Parama ir humanitarinė pagalba

Siekdami išsikeltų strateginių tikslų, skiriame tikslinę paramą švietimo įstaigoms ir bendruomenėms Baltijos šalyse bei Lenkijoje. Teikiame humanitarinę pagalbą, prisidedant prie Ukrainos energetikos infrastruktūros, sugriautos kariniais veiksmais atkūrimo.

Bendruomenes

Parama bendruomenėms

Siekiame puoselėti tvarų bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių artimoje aplinkoje vykdome veiklą. Skiriame paramą šių bendruomenių socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo, sporto projektams ir veikloms.

Paramą bendruomenėms gali skirti: UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinės įmonės.
 

Plačiau apie paramą bendruomenėms

parama svietimui

Parama švietimui

Remiame švietimo įstaigas ir specializuotus švietimo srityje veikiančius fondus. Stiprindami grupės strateginėms verslo kryptims svarbių studijų krypčių kokybę bei didindami jų patrauklumą, siekiame populiarinti profesinę karjerą energetikos srityje.

Paramą švietimui gali skirti: AB „Ignitis grupė“, UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinės įmonės.  
 

Plačiau apie paramą švietimui

Parama UA

Humanitarinė pagalba Ukrainai

Išreiškiame  palaikymą nuo karo veiksmų nukentėjusiai Ukrainai ir teikiame humanitarinę pagalbą piniginėmis lėšomis ir įranga, kuri reikalinga atkuriant sugriautą Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Humanitarinę pagalbą gali teikti: AB „Ignitis grupė“, AB „Ignitis gamyba“, UAB“Ignitis“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“.

Plačiau apie humanitarinę pagalbą Ukrainai

Paramos skyrimo principai

Siekiant reglamentuoti, kada ir kaip „Ignitis grupės“ įmonės gali teikti paramą švietimui ir bendruomenėms bei humanitarinę pagalbą Ukrainai, yra nustatyti vienodi principai, išdėstyti Grupės paramos ir humanitarinės pagalbos politikoje.

Konkrečius paramos švietimui ir bendruomenėms skyrimo tikslus, kriterijus ir procesus apibrėžia paramą teikiančių įmonių Paramos valdymo taisyklės.

Humanitarinės pagalbos Ukrainai teikimo  tikslus, kriterijus ir procesą apibrėžia įmonių Humanitarinės pagalbos teikimo standartai.

Sužinokite apie galimybes gauti paramą bendruomenėms, įsikūrusioms netoli mūsų objektų, energetiką populiarinančioms švietimo programoms bei humanitarinę pagalbą, skirtą Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui.