Politikos ir sertifikatai

Mūsų politika ir sertifikatai atspindi mūsų atsidavimą tvariai praktikai ir pirmaujantiems pramonės standartams. Taikydami griežtą politiką užtikriname, kad būtų laikomasi etikos gairių ir aplinkosaugos taisyklių, o mūsų sertifikatai patvirtina mūsų įsipareigojimą užtikrinti kokybę, aplinkosaugą ir socialinę atsakomybę. Šie pagrindai yra ramsčiai, kuriais remdamiesi vykdome savo veiklą siekdami tvaresnės ir veiksmingesnės ateities.

Politika

Įgyvendiname atsakingo ir tvariai plėtojamo verslo kultūrą ir praktiką, vadovaudamiesi „Ignitis grupės“ tvarumo politika, kurioje išdėstyti pagrindiniai tvarumo principai, taikomi visoms grupės įmonėms. Tvarumo valdymo plane išsamiai aprašomas politikoje nustatytų principų įgyvendinimas. Prašome susipažinti su visomis kitomis viešai skelbiamomis Grupės politikos nuostatomis.

Sertifikatai

„Ignitis grupės“ įmonėse diegiami ir palaikomi modernūs, visame pasaulyje pripažinti standartai.

Aplinkos valdymo sistema

Visame pasaulyje pripažįstamas sertifikatas nurodo, kad įmonės vadovaujasi svarbiausiais aplinkos apsaugos aspektų identifikavimo, stebėjimo, valdymo ir gerinimo reikalavimais.

Grupės įmonės ESO ir „Ignitis gamyba“ palaiko aplinkosaugos standartą ISO 14001:2015:

ESO ISO 14001:2015

„Ignitis gamyba“ ISO 14001:2015

Grupės įmonėje „Ignitis“ veikloms, kurios susijusios su paslaugų teikimu verslo (B2B) klientams, suteiktas aplinkosaugos (ISO 14001:2015) sertifikatas:

„Ignitis“ 14001:2015

Grupės įmonių Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių veikloms, kurios susijusios su šilumos ir elektros energijos gavyba deginant atliekų kurą, suteikti ISO14001:2015 aplinkosaugos sertifikatai:

VKJ ISO 14001:2015

KKJ ISO 14001:2015

Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema

Grupė siekia visapusiškai užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, ypatingą dėmesį skirdama darbo sąlygoms bei darbo aplinkos kokybei. Grupės įmonėse ESO ir „Ignitis gamyba“ įdiegtas atnaujintas ISO 45001:2018 standartas, kuris pakeitė senąjį OHSAS 18001:2007 standartą. 83 % Grupės darbuotojų dirba įmonių padaliniuose, sertifikuotuose pripažintais darbuotojų saugos ir sveikatos standartais.

ESO ISO 45001:2018

„Ignitis gamyba“ ISO 45001:2018

Grupės įmonėje „Ignitis grupės paslaugų centras“ įdiegtas ISO 45001 standartas.

„Ignitis grupės paslaugų centras“ ISO 45001

Grupės įmonėje „Ignitis“ veikloms, kurios susijusios su paslaugų teikimu verslo (B2B) klientams, suteiktas darbų saugos bei sveikatos (ISO 45001) sertifikatas.

„Ignitis“ ISO 45001:2018

Informacijos saugumo valdymo sistema

Siekiant užtikrinti Grupės įmonių veiklos ir procesų atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, visai Grupei informacijos saugumo paslaugas teikiantis „Ignitis grupės paslaugų centras“ yra sertifikuotas pagal ISO 27001:2017 standartą. Tai užtikrina kokybišką ir saugų informacijos valdymą, leidžia diegti geriausią pasaulinę praktiką atitinkančias saugumo priemones bei valdyti rizikas, susijusias su informacijos saugumu. 

„Ignitis grupės paslaugų centras“ ISO 27001:2013

Antikorupcinė vadybos sistema

Antikorupcinė vadybos sistemos standartas mažina korupcijos riziką įmonėje bei padeda lengviau įgyvendinti įvairias antikorupcines priemones ir aptikti galimas korupcijos apraiškas.

ISO 37001:2016

Kokybės vadybos sistema

Grupės įmonėje „Ignitis“ veikloms, kurios susijusios su paslaugų teikimu verslo (B2B) klientams, suteiktas kokybės vadybos (ISO 9001) sertifikatas.

ISO 9001:2015

Tai taip pat gali būti aktualu:

Tvarumo valdymas

„Ignitis Group“ siekia sukurti atsakingą ir tvariai besivystančią verslo kultūrą energetikos sektoriuje.

Plačiau

Narystės ir partnerystės

Dalyvaudami įvairių organizacijų veikloje, dalijamės savo patirtimi ir mokomės iš kitų.

Plačiau

Tvarumo ataskaitos ir rezultatai

Atitinkamų rodiklių stebėsena ir atviras informavimas apie pažangą yra neatsiejama tvarumo veiklos dalis.

Plačiau

CC