Tvarumo veiklos rezultatai ir ataskaitos

Atitinkamų rodiklių stebėsena ir atviras informavimas apie pažangą yra neatsiejama tvarumo veiklos dalis. Siekiame teikti išsamią informaciją apie savo tvarumo veiklos įgyvendinimą ir rengdami viešas ataskaitas laikomės tarptautinių reikalavimų ir standartų.

Įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, „Ignitis grupė“ pabrėžia energetikos sektoriaus dekarbonizavimo, energetikos sistemos modernizavimo, atsinaujinančiosios energijos plėtros, inovacinių sprendimų kūrimo ir tvaraus augimo svarbą, laikydamasi aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir gero įmonių valdymo principų. 

„Ignitis grupė“ nefinansinę veiklą aplinkos, socialinės ir įmonių valdymo (ESG) srityje išsamiai įvertino ASV reitingų agentūros.

2023 m. tvarumo ataskaita

Laikomės skaidrumo ir atvirumo kultūros, bendradarbiaujame su suinteresuotaisiais subjektais, dalijamės informacija apie savo tvarumo veiklą, stebime savo pažangą ir siekiame tobulėti. Mūsų naujausią tvarumo ataskaitą galite rasti čia:

2023 m. tvarumo ataskaita (Integruoto metinio pranešimo dalis, prasideda 163 psl.)

ASV reitingai