Tvarumo prioritetai

Šios sritys kartu atspindi grupės požiūrį ir įsipareigojimą siekti holistinio tvarumo, atpažįstant sritis, kuriose galime padaryti didžiausią pokytį.

Mūsų prioritetai

Pirmenybę teikiame ilgalaikių ir bendradarbiavimo ryšių puoselėjimui ne tik su darbuotojais, klientais ir partneriais, bet ir su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kurios investuoja į „Ignitis grupės“ sėkmę. Mūsų verslo tikslai yra glaudžiai susiję su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais, mes uoliai stengiamės mažinti savo veiklos poveikį aplinkai. Esame tvirtai įsipareigoję puoselėti darnius santykius, skatinti teigiamus pokyčius ir mažinti savo ekologinį poveikį mus supančiam pasauliui.

green
soil
family
workers
statybos