Ataskaitos ir pristatymai

„Ignitis grupės“ strateginiai rezultatai 2022 m.

2022 results

„Ignitis grupės“ 2022 m. finansiniai rezultatai

2022 results
2021 m.

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR)

„Ignitis grupė“ kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius. Šie AVR, „Ignitis grupės“ vertinimu, yra svarbūs jos veiklos indikatoriai investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. AVR turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.​

„Ignitis grupė“ žemiau pateikia AVR skaičiavimo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

Alternatyvūs veiklos rodikliai