Ataskaitos ir pristatymai

2021 m. rezultatų apžvalga

2021 m. rezultatai

 

 2022–2025 m. strateginis planas

2022–2025 strateginis planas

 

2021 m.

Metinė informacija
Metinis pranešimas
Metinis pranešimas (XHTML formatu, ženklintos pagal Reglamento 2018/815 II priede nustatytas Inline XHBRL specifikacijas)
Pristatymo investuotojams skaidrės
Pristatymas investuotojams įrašas (anglų k.)
Pristatymo investuotojams teksto išrašas
Faktų lentelė
Pranešimas žiniasklaidai
Pranešimas apie esminį įvykį

IV ketv.
Tarpinis pranešimas
Pristatymo investuotojams skaidrės
Pristatymas investuotojams įrašas (anglų k.)
Pristatymo investuotojams teksto išrašas
Faktų lentelė
Pranešimas žiniasklaidai
Pranešimas apie esminį įvykį

III ketv.
Tarpinis pranešimas
Pristatymo investuotojams skaidrės
Pristatymo investuotojams įrašas (anglų k.)
Pristatymo investuotojams teksto išrašas
Faktų lentelės
Pranešimas žiniasklaidai
Pranešimas apie esminį įvykį

II ketv.
Tarpinis pranešimas
Pristatymo investuotojams skaidrės
Pristatymo investuotojams įrašas (anglų k.)
Pristatymo investuotojams teksto išrašas
Faktų lentelė
Pranešimas žiniasklaidai
Pranešimas apie esminį įvykį

I ketv.
Tarpinis pranešimas
Pristatymo investuotojams skaidrės
Pristatymo investuotojams įrašas (anglų k.)
Pristatymo investuotojamsteksto išrašas
Faktų lentelė
Pranešimas žiniasklaidai
Pranešimas apie esminį įvykį

Kiti pristatymai

Konferencinis skambutis dėl Tinklų segmento reguliavimo atnaujinimo (2021 m. spalio 20 d.)
Pristatymo investuotojams skaidrės
Pristatymo investuotojams įrašas (anglų k.)
Pranešimas apie esminį įvykį

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR)

„Ignitis grupė“ kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius. Šie AVR, „Ignitis grupės“ vertinimu, yra svarbūs jos veiklos indikatoriai investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. AVR turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.​

„Ignitis grupė“ žemiau pateikia AVR skaičiavimo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

Alternatyvūs veiklos rodikliai