Pagrindiniai faktai

  • „Ignitis grupė“ yra viena didžiausių energetikos ir atsinaujinančios energijos bendrovių Baltijos regione. Bendrovės įmonės veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Suomijoje. Grupės valdomas inovacijų fondas yra investavęs į 17 įmonių septyniose pasaulio šalyse, kuriančių naujas technologijas energetikoje ir elektrifikuotame mobilume.
  • Pagrindinė grupės įmonių veikla yra elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos ir gamtinių dujų prekyba ir skirstymas, taip pat inovatyvių energetikos sprendimų diegimas. Grupės bendrovės elektros energiją ir gamtines dujas tiekia apie 1,6 mln. verslo ir privačių klientų.
  • Didelį dėmesį „Ignitis grupė“ skiria žaliosios energetikos plėtrai ir siekia tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tiek Baltijos jūros, tiek kituose regionuose.
  • Šiuo metu Lietuvoje „Ignitis grupės“ įmonėms priklauso keturi veikiantys vėjo elektrinių parkai, kurių bendra galia siekia 58 MW, dar 18 MW galios vėjo parkas veikia Estijoje. 2021 m. pavasarį Grupė taip pat pagamino pirmąją elektrą 94 MW galios vėjo elektrinių parke Lenkijoje, Pomeranijoje. Mažeikių rajone jau prasidėjo vėjo elektrinių parko statyba, o jame 2022 m. pabaigoje žaliąją elektros energiją gamins 14 vėjo elektrinių , kurių bendra instaliuota galia sieks apie 63 MW.
  • Grupei priklauso Elektrėnų kompleksas, kurio elektros energijos gamybos galia siekia 1055 MW. Taip pat ji valdo unikalią regione Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, kurios galia siekia 900 MW, bei 100,8 MW galios Kauno hidroelektrinę.
  • Grupei taip pat priklauso modernios kogeneracinės jėgainės Vilniuje ir Kaune, kurios perdirbti netinkamas atliekas verčia energija. Vilniaus kogeneracinės jėgainės šiluminė galia siekia 229 MW, o elektrinė galia – 92 MW. Kauno kogeneracinės jėgainės galia atitinkamai siekia 70 MW ir 24 MW.
  • „Ignitis grupė“ investuoja ir į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą – yra išplatinusi 600 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų. Iš jų gautos lėšos panaudotos įvairiems projektams Lietuvoje įgyvendinti kurie, prognozuojama, kasmet anglies dvideginio emisijas sumažins bent 700 tūkst. tonų.
  • „Ignitis grupės“ pajamos 2020 metais siekė 1,268 mlrd. eurų.
  • Grupės įmonėse dirba apie 4 000 darbuotojų.