ELEKTROS TINKLO EKSPLOTAVIMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)

Energijos skirstymo operatorius
Alytus
Inžinerija
Vadovas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-10-22

Ar norite tapti įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie mūsų komandos ir padėtų užtikrinti sklandžią elektros tinklo eksploatavimo skyriaus veiklą. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiama komanda. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • įgyvendinti skyriaus 0,4-10 kV elektros tinklų eksploatavimo strategiją ir politiką, organizuoti eksploatavimą, techninės būklės išlaikymą;
 • koordinuoti efektyvų Bendrovės OPEX biudžeto lėšų, tiesiogiai ar netiesiogiai priskirtų skyriui, kaip biudžeto savininkui ar naudotojui, panaudojimą bei vykdyti naudojimo kontrolę;
 • koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus elektros tinklo techninės priežiūros ir remonto darbų užsakymų vykdymą;
 • organizuoti ir kontroliuoti sutarčių su rangovinėmis organizacijomis dėl remonto bei techninės priežiūros darbų vykdymą;
 • kontroliuoti skyriaus elektros tinklų avarijų, sutrikimų, gedimų ir gaisrų tyrimo aktuose numatytų priemonių savalaikį vykdymą ir dalyvauti tyrimo darbo grupėse;
 • dalyvauti elektros energijos vartotojų skundų ir pretenzijų dėl skyriaus elektros tinklo eksploatavimo tyrimuose bei naujai pastatytų, rekonstruotų ar suremontuotų objektų techniniame įvertinime, objekto statybos darbų užbaigime;
 • veikti skyriaus vardu, atstovauti Bendrovei palaikant santykius su kitais Bendrovės struktūriniais padaliniais, komercinėmis organizacijomis ir valdžios institucijomis, atsakingomis už komercinę veiklą priskirtos kompetencijos ribose.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį elektrotechninį išsilavinimą;
 • Turite vadovavimo (nuo 2 metų) bei darbo energetikos srityje (nuo 5 metų) patirties;
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Turite elektrotechnikos darbuotojui suteiktą aukštą apsaugos nuo elektros kategoriją (AK);
 • Pasižymite gerais analitinio mąstymo įgūdžiais (gebėjimas sisteminti, analizuoti informaciją, išskirti jos esmę, teikti išvadas bei rekomendacijas įvertinant platesnį situacijos kontekstą);
 • Išmanote teisės aktus, susijusius su energetikos sektoriaus valdymu ir reglamentavimu;
 • Puikiai kalbate lietuvių kalba (raštu bei žodžiu);
 • Esate įgudęs MS Office pagrindinių programų (Excel, Word, Power Point, Outlook) vartotojas.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsite laisvę imtis pokyčių ir galimybę prisidėti prie tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklos;
 • Kartu su profesionalia komanda imsitės unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių ;
 • Ne tik matysite, kaip gimsta inovacijos, bet ir imsitės pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdami prie valstybei svarbių energetikos projektų ;
 • Turėsite papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinį darbą, lankstų grafiką ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 3046 iki 4386 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) –  elektros ir dujų skirstymo bendrovė. ESO prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu –  kad tinklai veiktų patikimai ir efektyviai.

ESO taip pat yra garantinis elektros ir dujų tiekėjas, užtikrinantis nenutrūkstamą energijos tiekimą šalies vartotojams. Bendrovė rūpinasi daugiau nei 125 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijų, eksploatuoja per 9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

www.eso.lt