PROCESŲ GRUPĖS VADOVAS (-Ė)

Energijos skirstymo operatorius
Vilnius
Projektų valdymas
Specialistas
Visa darbo diena

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-12-15

Ar norite tapti įmonės „Energijos skirstymo operatorius“ dalimi?

Ieškome kolegos, kuris prisijungtų prie Veiklos organizavimo skyriaus komandos Apskaitų valdymo departamente ir padėtų mums rūpintis elektros ir dujų apskaitų eksploatavimo ir atjungimo procesais. Vertiname atvirumą, partnerystė yra mūsų stiprybės ženklas, o atsakomybė padeda būti nepralenkiamiems. Jei visa tai Jums artima, kviečiame jungtis prie mūsų.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • Modeliuoti ir dokumentuoti procesų grupes;
 • Derinti procesų grupes su suinteresuotomis šalimis;
 • Nustatinėti ir tvirtinti rodiklius su proceso savininku, vykdyti jų stebėseną;
 • Rengti periodines ataskaitas apie procesų grupių rodiklius, jų vykdymą, pasiekiamumą, vėlavimą;
 • Užtikrinti efektyvią procesų grupių priežiūrą ir kontrolę, analizuoti procesų grupių rezultatus, identifikuoti tobulintinas vietas, inicijuoti ir valdyti pokyčius iki galutinio užsibrėžto rezultato pasiekimo;
 • Siūlyti ir inicijuoti IT programų pakeitimus, susijusius su procesų grupių ir duomenų registravimu, informacijos kaupimu, siūlyti priemones, užtikrinančias efektyvias procesų grupių stebėjimo ir analizės galimybes;
 • Formuoti darbo grupes inicijuotų pokyčių įgyvendinimui, kelti darbo grupėms tikslus, organizuoti darbus darbo grupėje, analizuoti ir peržiūrėti darbo grupės atliktus darbus;
 • Atsakyti už reikiamą pakankamą ir savalaikę vidinę bei išorinę komunikaciją apie procesų grupių pokyčius;
 • Bendradarbiauti su kitais padaliniais žinioms ir įžvalgoms gauti.

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę nei 1-2 metų patirtį procesų rengimo, kontrolės srityse ir projektų valdyme;
 • Gebate dirbti su verslo procesų modeliavimo programomis (Bizagi ir pan.);
 • Turite puikius veiklos planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžius;
 • Gebate dirbti su keliais projektais, užtikrinti valdymo sistemų ir įvairių veiklų integralumą, veikiant matricinėje struktūroje;
 • Turite gerus analitinius įgūdžius (gebate rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją, išskirti jos esmę, lyginti ir apibendrinti duomenis, teikti išvadas bei rekomendacijas įvertinant platesnį situacijos kontekstą, įvertinti ir nustatyti proceso rodiklius);
 • Turite procesų grupių analizės ir tobulinimo įgūdžius;
 • Išmanote procesų valdymo įrankius ir metodus bei gebate juos taikyti praktikoje.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

 • Turėsi laisvę imtis pokyčių ir galimybę prisidėti prie tarptautinės, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse veiklos;
 • Kartu su profesionalia komanda imsiesi unikalių, tik šiam sektoriui būdingų, iššūkių;
 • Ne tik matysi, kaip gimsta inovacijos, bet ir imsiesi pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėdamas (-a) prie valstybei svarbių energetikos projektų;
 • Turėsi papildomų naudų paketą (sveikatos draudimą/pensijos kaupimą, nuotolinio darbo, lankstaus grafiko galimybes ir kt.).
Pareigybių grupės pastoviosios atlyginimo dalies intervalas yra nuo 2500 iki 3599 EUR (neatskaičius mokesčių). Konkretus darbo užmokestis siūlomas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją. Prie darbo užmokesčio gali būti mokama kintamoji atlygio dalis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – tarptautinė, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Viena iš jų, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) –  elektros ir dujų skirstymo bendrovė. ESO prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu –  kad tinklai veiktų patikimai ir efektyviai.

ESO taip pat yra garantinis elektros ir dujų tiekėjas, užtikrinantis nenutrūkstamą energijos tiekimą šalies vartotojams. Bendrovė rūpinasi daugiau nei 125 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijų, eksploatuoja per 9 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių.

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.