Pomerania Wind Farm sp. z o. o.

Pomerania Wind Farm sp. z o. o.

Įmonės kodas: 0000450928
PVM mokėtojo kodas: 5862281407
Buveinės adresas: Puławska g. 2B, 02-566 Varšuva, Lenkijos Respublika
Korespondencijos adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. vasario 12 d., Lenkijos juridinių asmenų registras
A/S: PL75 2370 0008 0000 0000 2086 1024
Bankas: AB SEB bankas
El. paštas: grupe@ignitis.lt
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt

Akcininkai:
UAB „Ignitis renewables“ – 100%

Įstatinis kapitalas:
44 500,00 zlotų

Bendrovės įstatai:
Įstatai

Bendrovės struktūra:
Struktūra

„Pomerania“ vykdo atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymą ir eksploataciją Lenkijoje.

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2021 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

„Ignitis grupės“ etikos kodeksas yra paremtas mūsų organizacijos vertybėmis ir apibrėžia, kokiais etiškos veiklos principais remiasi Grupės įmonės bei darbuotojai. Su mūsų Etikos kodeksu galite susipažinti čia.

Finansiniai rodikliai 2021 metais (mln. Eur) (neaudituoti):
Pajamos: 2,0 
Veiklos sąnaudos: (0,9) 
Koreguota EBITDA: 5,1
Grynasis pelnas: 0,3
Investicijos: 2,4
Turtas: 136,5
Įsipareigojimai: 105,3

Darbuotojų skaičius
11 (2021 m. gruodžio 31 d.)

Investuotojų blokelis
Strategija
Pavadinimas
Strategija
Laisvai įvedamas tekstas

Bendrovė - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija. 

Strategija

Vertybės, vizija, misija
Pavadinimas
Vertybės, vizija, misija
Laisvai įvedamas tekstas

Siekdami savo vizijos, keičiamės, kad pasaulis taptų tvaresnis.

Visose veiklose mus vienija misija kurti energetiškai sumanų pasaulį.

Kasdien kuriame vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją. Mūsų vertybės mus vienija, įkvepia ir motyvuoja.

Skaidrumas
Pavadinimas
Skaidrumas
Laisvai įvedamas tekstas

„Ignitis grupė“ veikia atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis. 

Korupcijos prevencija

Jacek Wojerz
Jacek Wojerz
Valdybos pirmininkas
Laurynas Jocys
Laurynas Jocys
Valdybos narys
Dokumentai ir ataskaitos
Darbo užmokestis

2021 m. 
I ketvirčio atlygis
II ketvirčio atlygis
III ketvirčio atlygis
IV ketvirčio atlygis

Susipažinti su „Ignitis grupė“ įmonių grupėje galiojančia Atlygio politika ir informacija apie kintamos atlygio dalies rodiklius galite paspaudę šią nuorodą