Pomerania Wind Farm sp. z o. o.

Pomerania Wind Farm sp. z o. o.

Įmonės kodas: 0000450928
PVM mokėtojo kodas: 5862281407
Buveinės adresas: 82/368 Grunwaldzka g. 80 - 244, Gdanskas, Lenkija
Korespondencijos adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius
Įsteigimo data ir registras: 2013 m. vasario 12 d., Lenkijos juridinių asmenų registras
A/S: PL75 2370 0008 0000 0000 2086 1024
Bankas: AB SEB bankas
El. paštas: grupe@ignitis.lt
Įmonės tinklapis: www.ignitisgrupe.lt

Akcininkai:
UAB „Ignitis renewables“ – 100%

Įstatinis kapitalas:
44 500,00 zlotų

„Pomerania“ vykdo atsinaujinančių energetikos išteklių (vėjo) jėgainių parko projekto vystymą ir eksploataciją Lenkijoje.

„Ignitis grupės“ įmonės siekia kurti atsakingo bei darniai plėtojamo energetikos sektoriaus verslo kultūrą. Plačiau apie Grupės darnumo veiklas galite skaityti 2020 m. Darnumo ataskaitoje, kuri yra Grupės metinio pranešimo dalis.

Finansiniai rodikliai 2020 metais (mln. Eur):
Pajamos: 0,0 
Veiklos sąnaudos: 1,2 
Koreguota EBITDA: (0,6) 
Grynasis pelnas: (1,4) 
Investicijos: 74,4 
Turtas: 133,7 
Įsipareigojimai: 102,7 

Darbuotojų skaičius
4 (2020 m. gruodžio 31 d.)

Diana Kazakevič
Diana Kazakevič
Valdybos pirmininkė
Ignitis Polska sp. z o.o. generalinė direktorė

alek
Aleksandr Spiridonov
Valdybos narys
Darbo užmokestis